LUT Lahti

Tutkii

LUT Lahden tutkimustoiminta on luonteeltaan poikkitieteellistä, ja se lähestyy käytäntölähtöistä innovaatiota muun muassa innovaatiojärjestelmien, suorituskyvyn johtamisen sekä johtamisen ja organisaatiot -aiheiden näkökulmista.

Yksikkö on keskittynyt käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan ilmiön, menetelmien, vaikutusten ja toteuttamistapojen tarkasteluun, mutta entistä enemmän tutkimukseen on tullut mukaan myös yrittäjyystutkimus sekä kestävyystutkimus.

Kouluttaa

Keskeiset koulutusalat ovat kauppatieteet, tuotantotalous ja ympäristötekniikka.

Kehittää

Kehittämistoimien tavoitteena on yritysten, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimintaedellytysten parantaminen. Kehitystoiminta perustuu yksikön tutkimusalueisiin.