Avoin yliopisto

Avoin yliopisto tarjoaa kaikille avointa opetusta tekniikassa, kauppatieteissä ja kielissä. Opintojaksoille ei ole pohjakoulutusvaatimuksia eikä ikärajaa.

Avoimessa yliopistossamme on laaja tarjonta. Avoin yliopisto tarjoaa koulutusta intensiiviopetuksena sekä LUT:n koulutusohjelmien perusopetukseen integroituna yliopiston lukujärjestyksen mukaisesti.

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja osaamisen täydentämiseksi tai suorittamalla tekniikan tai kauppatieteiden väyläopinnot joiden perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi LUT:n koulutusohjelmiin.

Opiskelu avoimessa yliopistossa on maksullista (10 euroa/op), eikä siihen saa opintososiaalisia etuuksia.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Ennen avoimen yliopiston opintojaksoille ilmoittautumista kannattaa tutustua käytännön ohjeisiin. Avoimessa yliopistossa opiskelu on omatoimista ja pääsääntöisesti yliopiston lukujärjestyksen mukaisesti opiskelua. Erillistä ilta- tai viikonloppuopetusta järjestetään hyvin vähän.

Koulutustarjonta

Ajankohtaisen koulutustarjonnan löydät avoimen yliopiston opinto-oppaasta 2016-17. Opinto-oppaan tietoja pääsee katsomaan kirjautumatta WebOodiin.

Opinto-oppaasta näet opintojaksotarjonnan joko koulutusohjelmittain tai opetusperiodeittain. Opinto-oppaan välilehdeltä "Opetus" näet opintojaksotarjonnan periodeittain. Välilehden "Tutkintorakenteet" alta näet opintojaksotarjonnan jaoteltuna yliopiston perusopetukseen integroidut ja intensiivikurssit sekä listattuna koulutusohjelmittain.

Integroidut opintojaksot luennoidaan yliopiston perusopetuksen mukaisesti. Lukuvuoden aikana on 4. opetusperiodia: kaksi syyslukaudella ja kaksi kevätlukukaudella. UNI -opintoportaalissa voit tarkemmin tutustua lukuvuoden aikatauluihin, lukujärjestyksiin ja tenttiaikatauluihin.                                                                                                                                 Avoimen yliopiston intensiivikurssit kesällä 2017: BM20A5800A Funktiot, lineaalialbegra ja vektorit 3op, BM20A5810A Differentiaalilaskenta ja sovellukset 4op, BM20A5820A Integraalilaskenta ja sovellukset 3op, BM20A5830A Differentiaaliyhtälöiden peruskurssi 3op, BM20A5840A Usean muuttujan funktiot ja sarjat 3op. Kurssien aikataulut ja sisällöt näet avoimen yliopiston opinto-oppaasta. Kursseille ilmoittaudutaan ja se maksetaan LUT:n verkkokaupassa, linkki verkkokauppaan seuraavassa kohdassa: Ilmoittautuminen ja maksaminen.

Ilmoittautuminen ja maksaminen

Kun olet opinto-oppaasta löytänyt haluamasi opintojaksot, siirry LUT:n verkkokauppaan (selaimeksi suositellaan IE:a tai Mozillaa). Opintojaksoille ilmoittaudutaan ja ne maksetaan verkkokaupassa. Avoimen yliopiston opintojaksot löydät kohdasta Tuotteet > Avoin yliopisto.

Ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittautumisaika lukuvuoden 2016-17  opintojaksoille, joissa opetus alkaa 4. periodissa eli 6.3.2017 alkavalla viikolla, on 23.1.-19.2 .2017. Jälki-ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Vahvistuskirje lähetetään sähköpostitse noin viikkoa ennen kurssin alkua.

Ota yhteyttä

Mikäli sinulla on kysyttävää avoimessa yliopistossa opiskeluun liittyen, otathan yhteyttä avoinyliopisto(at)lut.fi tai +358 40 683 1963