Opiskelemaan valitut

Maisteriohjelmien opiskelijavalintatulokset

LUT:n suomenkielisten maisteriohjelmien opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan tällä sivulla keskiviikkona 12.4.2017 niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet hakulomakkeella luvan hyväksymistiedon julkistamiseen (linkit listoihin tulevat alle). Lisäksi hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet julkistetaan 12.4.2017 hakupalveluiden ilmoitustaululla, joka sijaitsee väliaikaisesti yliopiston peruskorjauksen vuoksi ylioppilastalon aulassa (Laserkatu 10).

Kauppatiede

Tekniikka

Korkeakoulujen kevään 2017 yhteishaun tulokset

Korkeakoulut julkaisevat kevään yhteishaun valinnan tulokset (kauppatieteet ja tekniikka) viimeistään 30.6.2017 Opintopolussa. Saat ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseksi heinäkuun alussa. Lisätietoja valintojen tulosten julkistamisesta ja opiskelupaikan vastaanottamisesta löydät opintopolku.fi -palvelusta.

Hakupalveluiden yhteystiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Hakupalvelut
PL 20
53851 Lappeenranta

Käyntiosoite: Skinnarilankatu 34.
Hakupalvelut sijaitsevat yliopiston 2. rakennuksen 3. kerroksessa huoneissa 2355 ja 2361

Suomenkielisten ohjelmien valinnat (huone 2361):
hakijapalvelut@lut.fi
puh. 0400 295 130 (tekniikan suomenkieliset valinnat)
puh. 0400 295 150 (kauppatieteiden suomenkieliset valinnat)

Englanninkielisten maisteriohjelmien valinnat (huone 2355):
admission@lut.fi
puh. 040 7381 312