LUT Kone - konetekniikan moderni moniottelija

LUT Kone on korkealaatuisen kone- ja metalliteknisen osaamisen, osaajien ja tutkimuksen keskittymä tieteen, yritystoiminnan ja yhteiskunnan tarpeisiin.

LUT Kone on kansainvälisesti merkittävä osaaja kone- ja metalliteollisuuden sovelluksissa. Laitoksen ydinosaaminen liittyy digitaaliseen suunnitteluun ja tuotantoon sekä vaativiin hitsattuihin metallirakenteisiin.

Laitoksen professuureja ovat virtuaalisuunnittelu, konedynamiikka, teräsrakenteet, mekatroniikka, tuotantotekniikka, hitsaustekniikka, lasertekniikka, pakkaustekniikka ja kuitukomposiitit.

Integroitua osaamista

Osaaminen muodostaa tuotteen elinkaariajattelun mukaisen kokonaisuuden, jossa vuorovaikutteisesti huomioidaan tuotteen suunnittelu, materiaalivalinnat, valmistettavuus, kokoonpantavuus, huollettavuus ja uudelleenkäyttö.

Kokonaisuus on avaintekijä modernissa koneenrakennuksessa. Digitaalisuus on merkittävä väline eri muodoissaan läpi koko LUT Koneen elinkaarimaisen toimintatavan.

LUT Kone toimii tiiviissä yhteistyössä LUT:n muiden laitosten ja tiedekuntien kanssa. Laitoksella on kiinteä yhteys ympäröivään yhteiskuntaan, jolla luodaan erinomaiset edellytykset tutkimusyhteistyölle sekä yritysten että muiden yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Yhteistyöllä elinkeinoelämän kanssa halutaan vastata yritysmaailman tutkimus- ja koulutustarpeisiin.

LUT Koneen tuottamat konetekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat ovat kansainvälisesti akkreditoituja koulutusohjelmia, joille on myönnetty EUR-ACE- ja ASIIN -laatuleimat. Nämä ovat tae korkeasta laadusta, kansainvälisestä hyväksynnästä ja jatkuvasta kehittämisestä.

TutkimusalatYhteystiedot

LUT Kone
PL 20
53851 Lappeenranta

P. 0294 462 111
Fax (05) 621 2499

Johtaja Juha Varis
Koulutusohjelman johtaja Harri Eskelinen
Osastosihteeri Anna-Kaisa Partanen

Opintoasiat
Opintosihteeri Tarja Pettinen

etunimi.sukunimi@lut.fi