Matematiikan ja fysiikan laitos - laskennallista tekniikkaa käytännön sovelluksiin

Matematiikan ja fysiikan laitos, LUT MaFy, on LUT:n teknilliseen tiedekuntaan kuuluva dynaaminen ja kansainvälinen tutkimus- ja opetusyksikkö. Laitos jakautuu Sovelletun matematiikan, Fysiikan sekä Konenäön ja hahmontunnistuksen laboratorioihin.

LUT MaFy edustaa vahvaa osaamista laskennallisen tekniikan, teollisten prosessien mallinnukseen ja materiaalitieteen sektoreilla. Laitokselta valmistuu Laskennallisen tekniikan koulutusohjelmasta soveltavan matematiikan, teknillisen fysiikan ja älykkään tietojenkäsittelyn hallitsevia tekniikan diplomi-insinöörejä ja tohtoreita kehitystehtäviin tuotantoelämän eri alueille. Koulutusohjelman pääaineet ovat teknomatematiikka, teknillinen fysiikka ja älykäs laskenta.

LUT Mafy on mukana myös jokaisen tekniikan alan opiskelijan elämässä antaen työkaluja lukuisten ilmiöiden tutkimukseen ja sovelluksiin. Laitos antaa kaikille yliopiston tekniikan alan opiskelijoille perusvalmiudet matematiikasta ja fysiikasta.

CEID

LUT MaFy koordinoi Laskennallisen teknologian ja integroidun suunnittelun CEID-keskusta (Centre of Computational Engineering and Integrated Design). CEID tukee LUT:n strategiaa tieteellisen laskennan ja teollisten prosessien mallinnuksen alueilla. CEID:n tarkoituksena on harjoittaa laskennallisen tieteen ja integroidun suunnittelun huippututkimusta, edistää yhteistyötä teknillisen tiedekunnan eri laitosten, laboratorioiden ja tutkimusryhmien välillä sekä niiden verkottumista kotimaisten ja ulkomaisten tutkimusryhmien kanssa.

CEID pyrkii myös edistämään laskennallisen tekniikan koulutusta. Keskuksen toiminnasta ja tutkimuksesta on kerrottu enemmän CEID-keskuksen sivustolta.

LUT LUMA

LUT MaFy on mukana Luonnontieteet ja matematiikka (LUMA)-työssä. LUMA-keskuksen tehtävänä on edistää lasten ja nuorten kiinnostusta ja innostusta luonnontieteisiin sekä tukea alan kouluopetusta ja opettajia.  Lisätietoja toiminnasta saat LUMA-keskuksen sivustolta.

Tutkimusalat