Kielikeskus

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kielikeskuksessa voit kehittää kieli- ja viestintätaitojasi sekä kansainvälistyä!

Kielikeskus tarjoaa eritasoisia opintoja englannin, saksan, ruotsin, venäjän, ranskan, espanjan, suomen ja kiinan kielessä. Näistä voit uutena aloittaa espanjan, ranskan, saksan, venäjän ja kiinan kielen. Voit aloittaa myös suomi vieraana kielenä -opinnot alkeista.

Viestinnän kursseilla kehität esiintymistaitoa ja kirjallista viestintää suomeksi. Nämä ovat tarkoitettu suomen kieltä äidinkielenään puhuville. Kielikeskuksen ohjelmaan kuuluu lisäksi suomeksi opetettava kulttuurien välisen viestinnän kurssi.

Kieli- ja viestintätaitoja tarvitset yliopisto-opinnoissa. Ne ovat myös tärkeä osa työelämää ja akateemista yhteisöä. Kielikeskuksen kursseilla pystyt kehittämään muitakin tärkeitä valmiuksia kuten vuorovaikutus-, tiimityö- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Kielikeskuksen tavoitteena on tarjota kaikille opiskelijoille ja henkilökunnalle monipuoliset, motivoivat ja erilaisia tarpeita vastaavat opiskelumahdollisuudet. Kielikeskuksen kursseille voit osallistua myös avoimen yliopiston kautta, vaikka et olisikaan yliopiston perusopiskelija. Opiskelu kursseillamme on käytännönläheistä.

Tavoitteena on, että pystyt käyttämään opiskeltavaa kieltä opintojen alusta lähtien ja että voit jokaisella kurssillamme kehittää ammatissasi tarvittavia valmiuksia. 

Opetuksemme perustuu alan tutkimukseen. Kielikeskus on FINELCin (The Network of Finnish University Language Centres) sekä  CercleSin (European Confederation of Language Centres in Higher Education) jäsen, ja teemme aktiivista yhteistyötä näiden verkostojen kanssa opetuksemme kehittämiseksi.

Kelikeskus tukee toiminnallaan koko yliopiston ja Etelä-Karjalan kansainvälistymistä.

Katso kielikeskuksen toiminnasta lisää Facebookista, kielikeskuksen Open Your Mouth -blogista sekä kielikeskuksen opinto-oppaasta.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa kielikeskuksen esimies Vuokko Paakkonen, 040 532 5184,  vuokko.paakkonen@lut.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT

Postiosoite:
PL 20, 53851 Lappeenranta

Käyntiosoite:
Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Puh. 0294 462 111

Katso kaikki yhteystiedot