2015

Aapaoja, A., Harmaakorpi, V., Hautala, R., Kess, P., Kinnunen, T., Leviäkangas, P., Majava, J., Rinkinen, S. & Valovirta, V. (2015) Liiketoimintaekosysteemit ja innovaatioalustat, Tekes Policy Brief No 9/2015. http://www.tekes.fi/globalassets/globalohjelmat-ja-palvelut/kampanjat/innovaatiotutkimus/policybrief_10_2015_becsi.pdf

Ahlqvist, T., Uotila, T. & Hietanen, O. (2015) Chasing black swans through science fiction: Analysing the dimensions of surprising future events in the materials of a writing competition initiated by the Finnish state. Journal of Futures Studies, December 2015, 20(2): 47-66.

Ali-Marttila, M., Kärri, T., Marttonen-Arola, S., Pekkarinen, O., Pekkola, S., Rantala, T., Saunila, M., Sinkkonen, T., Ukko, J., Ylä-Kujala, A. (2015), Verkostomainen kunnossapito - kolmiodraama vai teollisuuden dream team?, KP-Media Oy, Helsinki, ISBN 978-952-67981-5-8 (sid.), ISBN 978-952-67981-6-5 (pdf).

Ali-Marttila, M., Marttonen-Arola, S., Ylä-Kujala, A., Ukko, J., Rantala, T., Sinkkonen, T., Pekkola, S., Saunila, M., Pekkarinen, O. & Kärri, T. (2015) Stagewise process towards collaborative and value-driven decisions in maintenance networks, the 10th World Congress on Engineering Asset Management - WCEAM 2015, Tampere, Finland, 28 - 30 September 2015.

Biagioli, M., Pässilä, A., Owens, A. & Chamberlain, O. (2015) Play-scripting: Testing a means of accounting social value. Conference paper presented in "Cultural Mapping: Debating Spaces and Places" -conference on the 22nd & 23rd October.

Cotter, R.J., Pässilä, A. & Vince, R. (2015) New Directions for Researching Critical Reflection in Organizataions. In T. Beyes, M. Parker & C. Steyaert (eds.) The Routledge Companion to the Humanities and Social Sciences in Management Education.

Eerola, S., Tura, T., Harmaakorpi, V. & Järvelä, P. (2015). Advisory Professorship Model as a Tool for Practice-based Regional University-Industry Cooperation. Accepted to European Planning Studies. 23(3) pp. 475-493 PF2; IF 1,025.

Harmaakorpi, V. & Rinkinen, S. (2015) Kohti ekosysteemiperustaista innovaatiopolitiikkaa. Tekes Policy Brief No. 10/2015. http:// www.tekes.fi/globalassets/global/ohjelmat-ja-palvelut/kampanjat/innovaatiotutkimus/policybrief_10_2015_becsi.pdf.

Heikkilä-Tammi, K., Mäkiniemi, J-P. & Koskela, V. (2015) Experiences of a wellbeing promoting mindfulness training program among employees of a Finnish forest industry company. https://www.utu.fi/en/units/tcls/sites/work2015/Documents/WORK_Abstract%20book_WEB.pdf

Hennala, L.,  Hyypiä, M., Martikainen,  S-J. Mellanen, L. & Parjanen, S. 2015. Bykälät-Byrokraatin ylimmäiset käskyt ja älät. Oppimateriaali asuinalueiden sosiaalisesti kestävästä innovoinnista. LUT Scientific and Expertise Publications. Oppimateriaalit – Lecture Notes 8, ISSN-L 2243-3392, ISSN 2243-3392, ISBN 978-952-265-904-0 (EPUB ilman DRM-suojausta). Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Lahti. Internet: https://bykalat.wordpress.com/

Hoare, M., Ruskovaara, E. & Pihkala, T. (2015) Selected Institutional Guidance and Quality Management Approaches, pp. 1-30.

Hugg, M., Kukkurainen, M., Ukko, J. & Laiho, L. (2015) Myyjän iän, koulutuksen toistojen ja koulutuksen sisällön vaikutus myyntituloksiin suoramarkkinoinnissa. Finnish Business Review, Vol. 2, pp. 1-9.

Hyypiä, M. (2015) Aikuisopiskelijoiden asiantuntijuuden laajentaminen teorian ja käytännön rajapinnassa. Oppiva opettaja 14: Yliopistopedagogisen koulutuksen 2014-2015 opetuksen kehittämishankkeet (toim. Öystilä, S., Laine, P. & Naukkarinen, J.), pp. 254-263. LUTPubissa: http://doria.fi/handle/10024/118633.

Hyypiä, M. & Parjanen, S. (2015) Gamification as an intervention method in Practice-based Innovation. International Journal of Innovation and Tecnology Management, Vol. 12 No. 4, [22 pages] DOI: 10.1142/S0219877015500182.

Hämäläinen, M., Ruskovaara, E. & Pihkala, T. (2015) Rehtorit sekä perus- ja toisen asteen oppilaitosten yrittäjyyskasvatus.

Hämäläinen, M., Ruskovaara, E., Pihkala, T., Joensuu-Salo, S., Sorama, K., Varamäki, E., Hannula, H. & Hänninen, J. (2015) Opettajan yrittäjyysmittariston rakentuminen ja sen teoreettinen viitekehys.

Ikäheimonen, T., Rautiainen, M., & Pihkala, T. (2015) Yrittäjien ja hallitusjäsenten kokemuksia. Pk-yrityksen hallitustyöstä. Pk-yritysten hallitustoiminta Etelä-Karjalassa -hanke.

Järveläinen, J., Saru, E., Hyypiä, M. & Salmela, H. (2015). The Role of Leadership in Improvisation and Experiments. In WORK 2015, New Meanings of Work, 19.8. - 21.8.2015, Turku, Finland.

Kahiluoto, H., Kuisma, M., Kuokkanen, A., Linnanen, L. & Mikkilä, M. (2015). Local and social facets of planetary boundaries: right to nutrients. Environmental Research Letters.

Karkola T. & Harmaakorpi, V. (2015). Innovaatiojärjestelmästä puuttuu siirtomekanismi. Kauppalehti. Debatti. 16.11.2015

Khan, R., Pekkarinen, S., Konsti-Laakso, S. & Melkas, H. (2015). How the social enterprises support social sustainability. International Journal of Information Systems and Social Change, 6(4), 2015.

Konsti-Laakso, S., Koskela, V., Martikainen, S-J., Melkas, H. & Mellanen, L. (forthcoming, accepted) Participatory design of a social enterprise for rehabilitees. Work: A Journal of Prevention Assessment and Rehabilitation.

Koskela, V. (2015) Innopresence - Experiences of Presence (Mindfulness) increasing innovation in a Finnish Forest Imdustry ompany; Experiences of a wellbeing promoting mindfulness training program among employees of a Finnish forest industry company. https://www.utu.fi/units/tcls/sites/work2015/Documents/WORK_Abstract%20book_WEB.pdf

Koskela, V. & Goldman Schuyler, K. (2015) Experiences of Presence as a Key Factor Towards Sustainability Leadership, Lessons about the Experiences of Art-Based and Contemplative Methods. http://www.ila-net.org/Conferences/2015/files/2015-Program.pdf. ILA Barcelona 2015 (International Leadership Association) 2015  Barcelona Global Conference, 15.-18.10.2015.

Koskela, V. (2015) Innovating with Dreams: Receiving Dreams as a Possible Insights for Daily Work.Teoksessa Dreams, Phantasms and Memories (eds. Wojciech Owczarski and Zofia Ziemann), s. 213-224, Gdansk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego (University of Gdansk).http://kiw.ug.edu.pl/en/literatura-i-kultura/878-dreams-phantasms-and-memories.html

Koskela, V. & Goldman Schuyler, K. (forthcoming, accepted). Journal of Leadership Studies: Experiences of Presence as a key Factor Towards Sustainability Leadership.

Koskela, V. & Martikainen, S-J. (2015) Työn merkityksellisyyden kokemus ja työhyvinvointi - innovaatiomaailman unohdettu parisuhde? Käytännön kehittämistyön ja tutkimuksen kokemuksia. Työelämän tutkimuspäivät 5.-6.11.2015.

Koskela, V., Oikarinen, T., Konsti-Laakso, S., Martikainen, S-J. & Melkas, H. (2015). ABC - Innovationsbok för samhälleliga företag. Villmanstrands tekniska universitet, LUT Lahti. LUT Scientific and Expertise Publications, Tutkimusraportit - Research Reports No. 31. ISSN-L 2243-3376, ISBN 978-952-265-758-9 (PDF) (elektronisk publikation). (Finsk originalversion "YYAapinen - yhteiskunnallisen yrittämisen innovaatiokirja", 2014.)

Koskela, V., OIkarinen, T., Konsti-Laakso, S., Martikainen, S-J. & Melkas, H. (2015). ABC - Innovation book for social enterprises. Lappeenranta University of Technology, LUT Lahti. LUT Scientific and Expertise Publications, Tutkimusraportit - Research Reports No. 31. ISSN-L 2243-3376, ISBN 978-952-265-759-6 (PDF) (electronic publication). (Original Finnish version "YYAapinen -yhteiskunnallisen yrittämisen innovaatiokirja", 2014.)

Koskela, V., Oikarinen, T. & Melkas, H. (2015) Creating Social Innovation: Approaches to community development in a social enterprise, http://www.diak.fi/tyoelama/Julkaisut/c-sarjajulkaisut/

Koskela, V., Heikkilä-Tammi, K. & Mäkiniemi, J-P. (2015) Innopresence - Experiences of Presence (Mindfulness) increasing innovation in a Finnish Forest Industry Company. WORK 2015 - New meanings at work 21.08.2015, Turku.

Kuokkanen, A., Linnanen, L., Mikkilä, M., Kahiluoto, H. & Kuisma, M. (2015). System merits or failures? Policies for transition to sustainable P and N systems in the Netherlands and Finland. European Sustainable Phosporus Conference, Berlin 5.-6.3.2015.

Kuokkanen, A., Linnanen, L., Mikkilä, M., Kahiluouto, H. & Kuisma, M. (2015). Capturing socio-economic complexity (of food system) to navigate within the nitrogen and phosphorus boundaries. BHP Billiton Sustainable Communities/UCL Grand Challenges Symposium 9-10.11.2015, London.

Kuokkanen, A., Mikkilä, M., Kahiluoto, H., Kuisma, M. & Linnanen, L. (2015) Not only peasants' issue: Stakeholders' perceptions of failures inhibiting system innovation in nutrient economy. Environmental Innovation and Societal Transition.

Laihonen, H.  & Pekkola, S. (2015) Huono johtaminen, huono tuottavuus, Telma-lehti, 1797-285X.

Lehikoinen, K., Pässilä, A. & Owens, A. (2015). Critical Reflection and the Arts as Third Spaces. Conference paper in Organizational Learning, Knowledge and Capabilities conference, April,  Milan, Italy.

Leino, M., Uusitalo, V., Grönman, A., Nerg, J., Horttanainen, M., Soukka, R., Pyrhönen, J. (2015). Economics and Greenhouse Gas Balance of Using a Hermetic Turbogenerator for the Production of Electricity and Heat in Sawmills. Renewable Energ, Vol. 88, pp. 102-111..

Linnanen, L., Harmaakorpi, V. & Lund, P. (2015). Energiaremonttia tarvitaan Lahdessakin. Vierailija. Etelä-Suomen Sanomat. 25.4.2015.

Malcolm, H., Ruskovaara, E. & Pihkala, T. (2015) Selected Institutional Guidance and Quality Managemet Approaches. http://www.oecd.org/cfe/leed/Entrepreneurial-Schools-pt1.pdf, pp. 1-30.

Martikainen, S-J. (2015) "This kind of parliament should have been formed a long ago!" - Playback theatre's possibilities for societal impact. Conference paper presented in "MAPS! - Managing Art Projects with Societal Impact" -conference on the 7th of July, Tallinn.

Martikainen, S-J. & Koskela, V. (2015) Lessons about the Experiences of Art-Based and Contemplative Methods http://www.ila-net.org/Conferences/2015/files/2015-Program.pdf

Martikainen, S-J & Koskela, V. (2015) "Building a bridge across generations - Towards socially sustainable working life by understanding the meaningfulness of work through cross-generational dialogue", https://www.utu.fi/en/units/tcls/sites/work2015/Documents/WORK_Abstract%20book_WEB.pdf

Martikainen, S-J., Parjanen, S., Hyypiä, M. & Hennala, L. (2015) "Designing a process to enable a sense of community - Playback theatre method supporting socially sustainable development", Participary Innovation Conference 2015, The Hague, The Netherlands. In Valkenburg, R., Dekkers, C. and Sluijs, J. (eds.) Proceedings of the 4th Partipatory Innovation Conference 2015. 18 - 20 May 2015.

Marttonen-Arola, S., Ali-Marttila, M., Ylä-Kujala, A., Saunila, M., Pekkola, S., Sinkkonen, T., Kärri, T., Pekkarinen, O., Rantala, T. & Ukko, J. (2015) Managing the value of maintenance comprehensively in a business network context, the 28th International Congress of Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management - COMADEM 2015, Buenos Aires, Argentina, 1 - 4 December, 2015.

Melkas H. & Harmaakorpi, V. (2015). Utmaningar kräver systemiska perspektiv och lösningar.  Debatt. Hufvudstadsbladet. 21.4.2015.

Melkas, H., Puumalainen, K., Sjögren, H., Syrjä, P., Konsti-Laakso, S., Koskela, V., Oikarinen, T. & Tykkyläinen, S. (2015). Yhteiskunnallinen yrittäjyys innovatiivisessa arvonluonnissa. ISSN-L 2243-3376, ISSN 2243-3376, ISBN 978-952-265-777-0 (PDF)(sähköinen julkaisu).

Melkas, H., Uotila, T. & Tura, T. (2015) Policies of Related Variety in Practice: The Case Innovation Session Method. European Planning Studies. DOI:10.1080/09654313.2015.1088515. Published online: 15 Oct 2015.

Mäkimattila, M., Junell, T. & Rantala, T. (2015). Developing Collaboration Structures for University-Industry Interaction and Innovations. European Journal of Innovation Management, Vol. 18, Iss: 4, pp. 451-470.

Nyamekye, P., Leino, M., Piili, H.& Salminen, A. (2015). Overview of sustainability studies of CNC machining and LAM of stainless steel. Physics Procedia, Vol. 78, pp. 367-376.

Parjanen, S. (2015) Luovat menetelmät oppimisen tukena. Teoksessa Öystilä, S., Laine, P. & Naukkarinen, J. (toim.): Oppiva opettaja 14: Yliopistopedagogisen koulutuksen 2014-2015 opetuksen kehittämishankkeet. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, s. 163-179.

Pekkarinen, S. & Melkas, H. (2015). Muistelutyö ja ikääntyvien ihmisten elämänhistorian tallentaminen - esimerkkinä "muistelutikku" Kirjassa Korpijaakko-Huuhka, A.-M., Lehtihalmes, M., Pekkala, S. (toim.) Aikuisten neurologisperäiset puheen, kielen ja viestinnän ongelmat (s. 42-52) Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja, Helsinki.

Pekkarinen, S., Rinkinen, S. & Harmaakorpi, V. (2015) Socio-technological transitions and new business logics - From cluster policies towards ecosystem policies. EU-SPRI 2015 Conference, 10.-12.6., Helsinki, Finland.

Pekkola, S. (2015) Performance management in networks - threat or possibility? 8th Conference on Performance Measurement and Management Control, Nice, France, 29 September - 1 October 2015.

Pekkola, S., Hildén, S. & Rämö, J. (2015) A maturity model for evaluating an organisation's reflective practices, Measuring Business Excellence, Vol. 19 Iss 4 pp. 17 - 29

Pässilä, A., Oikarinen, T. & Harmaakorpi, V. (2015) Collective voicing as a reflexive practice. Management Learning 46(1) pp. 67-68. PF 2; IF 1,582.

Pässilä, A. & Owens, A. (2015). Turning to Learning Organising Reflection and Creating Space for Reflexive Practices via Arts Based Initiatives in th Workplace. Conference paper in European Group for Organization Studies Conference, July, Athens, Greece.

Pässilä, A., Owens, A. & Pulkki, M. (2015) Learning Jam - the back story of creating polyphonic understanding in work based practice. Conference paper in International Forum on Knowledge Asset Dynamics, June, Bari, Italy.

Pässilä, A. & Vince, R. (2015) Critical Reflection in Management and Organization Studies. In T. Beyes, M. Parker & C. Steyaert (eds.) The Routledge Companion to the Humanities and Social Sciences in Management Education.

Rantanen, H., Rantala, T. & Pekkola, S. (2015) Tuottavuuden kehittämisen esteet - Suomi eilen ja tänään. LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports No. 38. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Lahti.

Rautiainen, M., Ikäheimonen, T., Pihkala, T. & Ikävalko, M. (2015) Ownership Goals and Socio Emotional Wealth - Survey of Family Business Owners.  Presented at the International Family Enterprise Research Academy 2015 Annual Conference (IFERA), Hamburg, Germany.

Rautiainen, M., Mäkimattila, M., Ikäheimonen, T. & Pihkala, T. (2015) Innovation in family business tradition - the business portfolio.Presented at the International Family Enterprise Research Academy 2015 Annual Conference (IFERA), Hamburg, Germany.

Rautiainen, M. & Pihkala, T. (2015) Perheyritys on avoin ja elävä järjestelmä. Perheyritys-lehti, 3, 42-43.

Rinkinen, S. (2015). Smart regional innovation policies - From cluster approaches to place-based policies. International Journal of Innovation and Regional Development, Vol. 6 No. 2 pp. 204-218.

Rinkinen, S. & Harmaakorpi, V. (2015) Liiketoimintaekosysteemit ja innovaatioalustat. Tekes Policy Brief 9/2015. http://www.tekes.fi/globalassets/global/ohjelmat-japalvelut/kampanjat/innovaatiotutkimus/policybrief_10_2015_becsi.pdf

Rinkinen, S. & Mäkimattila, M. (2015). The use of foresight in small and medium-sized enterprises - The role of intermediary organisations. International Journal of Foresight and Innovation Policy, Vol. 10, No. 1, pp. 1-16.

Rinkinen, S., Oikarinen, T. & Melkas, H. (2015) Social Enterprises in Regional Innovation Systems: A Review of Finnish Regional Strategies. European Planning Studies. Online version available at: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09654313.2015.1108394

Ruskovaara, E.,Pihkala, T.,  Seikkula-Leino, J.& Rytkölä, T. (2015). Creating a Measurement Tool for Entrepreneurhip Education - a Participatory Development Approach. In Alain Fayolle, Paula Kyro, Fransisco Liñan (Eds.). Entrepreneurship Research in Europe Series. Edward Elgar Publishing.

Ruskovaara, E., Pihkala, T., Seikkula-Leino, J. & Järvinen, M.R. (2015) Broadeing the resource vase for entrepreneursip education through teachers' networking activities. Teaching and Teacher Education, Vol. 47, 2015, pp.62-70.

Salminen, J. (2015) The role of collective intelligence in crowdsourcing innovations. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 671. Dissertation.

Salminen, J., Rinkinen, S. & Khan, R. (2015) Developing a regional design support service. Info, Vol. 17, No. 4, pp. 81-90.

Saunila, M. (2015) Understanding innovation performance measurement in SMEs, the 16th International CINet Conference, Stockholm, Sweden, 13 - 15 September 2015.

Saunila, M., Tikkamäki, K. & Ukko, J. (2015) Managing perfomance and learning through reflective practices, Journal of Organizational Effectiveness, 2 (4): 370-390.

Saunila, M. & Ukko, J. (2015) Reflective practice as a determinant of performance outcomes in services, International Journal of Quality and Service Sciences, 7 (4).

Saunila, M. & Ukko, J. (2015) Kohti parempaa suorituskykyä - Työkalupakki innovaatiokyvykkyyden mittaamiseen ja johtamiseen, LUT Scientific and Expertise Publications, Research Reports No. 47, ISBN 978-952-265-913-2 (painettu julkaisu), ISBN 978-952-265-914-9 (PDF sähköinen julkaisu), Lappeenranta: Yliopistopaino.

Sore, S. & Ukko, J. (2015) Asiakasviisauden tuottaminen digitaalisen ajan liiketoiminnassa. Kotonen, U. (toim.) FUAS-liittouman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatitoiminta, Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 10, Lahti.

Ukko, J. & Pekkola, S. (2015). A framework for a customer approach to performance measurement in a service context. International Journal of Services and Operations Management, Vol. 22, No. 2, pp. 210-220.

Ukko, J., Pekkola, S., Saunila, M. & Rantala, T. (2015). Performance measurement approach to show the value for the customer in an industrial service network. International Journal of Business Performance Management, 16 (2/3): pp. 214 - 229.

Ukko, J. & Saunila, M. (2015) Understanding the practice of designing a PMS for an industrial service context, the 8th Conference on Performance Measurement and Management Control, Nice, France, 29 September - 1 October 2015.

Uusitalo, V., Havukainen, J., Soukka, R., Väisänen, S., Havukainen, M., Luoranen, M. (2015). Systematic Approach for Recognizing Limiting Factors for Growth of Biomethane Use in Transportation Sector - A case study in Finland. Renewable Energy.

Väisänen, S., Havukainen, J., Uusitalo, V., Havukainen, M., Soukka, R. & Luoranen, M. (2015). Carbon footprint of biobutanol by ABE fermentation from corn and sugarcane. Renewable Energy, Vol. 89, pp. 401-410.