Kehitä osaamistasi asiantuntijaohjelmissamme

LUT Executive and Professional Education tarjoaa laajan asiantuntijaohjelmavalikon LUT:n alumnien osaamisen kehittämisen tueksi. Asiantuntijaohjelmissamme voit syventää nykyistä osaamistasi tai laajentaa sitä kokonaan uudelle alueelle.

Tutustu asiantuntijaohjelmiemme lisäksi myös yli 70 lyhytkurssia käsittävään moduulitarjontaamme. Alla olevien aiheiden lisäksi valikossa on moduuleja mm. talouteen, ihmisten johtamiseen, kansainvälisyyteen, Venäjä-osaamiseen, tuotannon johtamiseen, energiatehokkuuteen sekä pakkaus- ja kemiantekniikkaan liittyen.

Asiantuntijaohjelmista ja moduuleista vastaavien koulutuspäälliköiden yhteystiedot löydät kunkin koulutuksen nettisivuilta.

Johtaminen

Strateginen johtaminen yrityksessä on yrityksen johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille tarkoitettu ohjelma, joka antaa kokonaisvaltaisen näkemyksen niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat yrityksen strategiseen päätöksentekoon ja menestymiseen globaaleilla markkinoilla. Ohjelman sisällöllinen painopistealue on strategisen johtamisen opinnoissa, joita täydennetään markkinoinnin, talouden ja juridiikan opintokokonaisuuksilla.

Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma on tietoyhteiskunnan keskiössä olevan tiedon ja osaamisen hyödyntämiseen, kehittämiseen, mittaamiseen ja johtamiseen paneutuva ohjelma. Se on suunnattu erityisesti tietointensiivisten yritysten johdossa, keskijohdossa, asiantuntijatehtävissä sekä henkilöstön ja organisaatioiden kehittämistehtävissä toimiville henkilöille.

Talous

Controllerin erikoistumisopinnot on taloushallinnossa työskenteleville ja syvää ymmärtämystä yrityksen talousprosesseista tarvitseville tarkoitettu ohjelma, joka keskittyy taloudellisen tiedon aktiiviseen tuottamiseen ja hyödyntämiseen yrityksen strategisessa päätöksentekoprosessissa. Ohjelma tai sen erilliset moduulit sopivat hyvin myös taloushallinnon ammattilaisten oman asiantuntemuksen päivittämiseen.

Hankintatoimi

Hankintatoimen johtaminen on yritysten osto-, logistiikka- ja hankintayksiköissä toimiville esimiehille, johtajille ja asiantuntijoille tai näihin tehtäviin valmistautuville suunnattu ohjelma, jonka pääpaino on hankintatoiminnan strategisessa kehittämisessä.

Tuotanto

IWE – Hitsauskoordinoijan pätevöityskoulutus on hitsaavassa teollisuudessa toimiville diplomi-insinööreille tarkoitettu moderniin hitsaustuotantoon hyvin kattavasti perehdyttävä asiantuntijaohjelma. Se on hitsaustekniikan kansainvälisen kattojärjestön International Institute of Weldingin hyväksymä ohjelma, jonka hyväksytysti suorittaneet saavat kansainvälisen hitsausinsinöörin (IWE) pätevyyden.

IWSD – Kansainvälinen hitsatun rakenteen suunnittelijan koulutus tähtää suunnittelun ja tuotannon yhteistyön kehittämiseen niin tuotteen käytettävyys, laatu, kustannustehokkuus kuin valmistettavuuskin huomioiden. Ohjelman on tarkoitettu hitsattavia rakenteita sisältäviä tuotteita suunnitteleville ja kehittäville henkilöille sekä hitsattujen rakenteiden tutkimuksen ja kouluttamisen parissa työskenteleville.

Robottihitsauksen asiantuntijakoulutus on robottihitsauksen asiantuntija- ja vastuutehtävissä toimiville sekä hitsaustuotannon robotisointiprojektista vastaaville henkilöille suunnattu ohjelma. Se antaa vahvat eväät hitsaustuotannon robotisoinnin suunnitteluun, käyttöönottoon, tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä yrityksen prosessien kehittämiseen hitsausautomaation hyödyntämisen näkökulmasta.

Laserasiantuntijakoulutus on yritysten lasertyöstöstä vastaaville tai lasertyöstön asiantuntijatehtävissä toimiville tarkoitettu ohjelma, joka pitää tietosi ajan tasalla alan nopeasta kehityksestä niin tutkimuksen kuin käytäntöjen puolelta. Ohjelman keskeisinä teemoina ovat laserleikkaus ja –hitsaus, mutta siinä käsitellään myös muita laserprosesseja.

Yhteystiedot koulutusasioissa

Asiakkuuspäällikkö
Sari Valkeapää
sari.valkeapaa@lut.fi
040 535 1935
http://developmentcentre.lut.fi/