CEID - Centre of Computational Engineering and Integrated Design

Laskennallisen teknologian ja integroidun suunnittelun keskus (Centre of Computational Engineering and Integrated Design, CEID) tukee LUT:n strategiaa tieteellisen laskennan ja teollisuusprosessien mallinnuksen alueella.

CEID toimii LUT School of Engineering Science:n alaisuudessa yhdistäen fokusalueensa tutkimusta myös yliopistotasoisesti. 

CEID-keskuksen tarkoituksena on harjoittaa laskennallisen tieteen ja integroidun suunnittelun huippututkimusta, edistää yhteistyötä LUT:n eri laboratorioiden ja tutkimusryhmien välillä sekä niiden verkottumista kotimaisten ja ulkomaisten tutkimusryhmien kanssa.

Keskus pyrkii myös edistämään laskennallisen tekniikan koulutusta Suomessa. Tarkoitustaan toteuttaakseen CEID kehittää ja koordinoi laskennallisten menetelmien käyttöä tutkimuksessa ja opetuksessa, osallistuu Suomen Akatemian ja TEKESin tutkimusohjelmiin ja ohjaa useamman laboratorion yhteisiä tutkimushankkeita.

CEID koordinoi laskennallisessa tekniikassa ja integroidussa suunnittelussa tarvittavien ohjelmistojen ja tietokoneresurssien kehittämistä järjestää tutkijakoulutusta ja tieteellisiä seminaareja. CEID myös tarjoaa teollisuudelle tutkimuspalveluja erikoisosaamisensa alalta.

Yhteystiedot

CEID - Centre of Computational Engineering and Integrated Design
Lappeenranta University of Technology
P.O.Box 20
FIN-53851  Lappeenranta
Finland

Joonas Sorvari
p. +358 50 439 7712
etunimi.sukunimi@lut.fi