CEID - poikkitieteellisen tutkimuksen keskittymä

CEID:in piirissä tapahtuva tutkimus on poikkitieteellistä osastojen välillä yhdistäen eri alojen osaamista CEID-sateenvarjon alle. CEID:in tutkimuksen pääalueita on kaksi.

1. Laskennallinen suunnittelu ja optimointi

Tämä ydinalue keskittyy tieteelliseen laskentaan ja teollisten prosessien matemaattiseen mallinnukseen. Toiminta perustuu säilymislakeihin ja osittaisdifferentiaaliyhtälöihin.

Menetelmiä kehitetään myös muodon sekä säädön optimointiin ja moniosaisiin päätöksenteko-ongelmiin. Laskennallinen virtausmekaniikka (CFD) ja CFD-pohjainen optimointi ovat keskeisessä asemassa tutkimuksessamme. Tutkimusalueen CEID-yhteyshenkilö on tutkijaopettaja Joonas Sorvari.

LUT:n tutkimusryhmät ja yhteyshenkilöt

2. Tilastollinen mallinnus

Tämän ydinalueen tutkimus käsittelee laskennallista data-analyysiä, dataan perustuvaa mallinnusta sekä tilastollisia inversio-menetelmiä.

Pääalueisiin kuuluvat Bayesiläiset näytteistysmenetelmät, tilastollinen suodatus, konenäkö ja koneoppiminen. Tutkimusalueen CEID-yhteyshenkilö on tutkijaopettaja Tuomo Kauranne.

LUT:n tutkimusryhmät ja yhteyshenkilöt

Yhteystiedot

CEID - Centre of Computational Engineering and Integrated Design
Lappeenranta University of Technology
P.O.Box 20
FIN-53851  Lappeenranta
Finland

Joonas Sorvari
p. +358 50 439 7712
etunimi.sukunimi@lut.fi