Etelä-Karjala-instituutti

Etelä-Karjala-instituutti (EKi) on Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) monitieteinen tutkimusyksikkö. Etelä-Karjala-instituutin tehtävänä on yhdistää tutkimuksessaan eri tieteitä ja kasvattaa alueellista osaamista. Instituutin toiminta tukee myös alueen sivistys- ja kulttuurityötä.
 
EKi:ssä on rohkeus tarttua ennakkoluulottomasti uusiin ideoihin ja halu tehdä rajoja ylittävää yhteistyötä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Instituutti osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuo siihen monitieteisen näkökulman. Toiminnan tavoitteena on myös edistää tulevaisuuden hyvinvointia kuten monipuolista osaamista, avointa ilmapiiriä ja luottamukseen perustuvaa yhteistyötä.
 
Etelä-Karjala-instituutin tutkimuksen painopistealoja ovat muun muassa alueita muokkaavat rajat, ihmisen suhde ympäristöön, kulttuurin arvo yhteiskunnalle ja hyvinvoinnille, sekä organisaatioiden toiminta osana ympäröivää yhteiskuntaa.

Tutkimus

Etelä-Karjala-instituutti tekee itsenäistä tieteellistä tutkimusta, sekä osallistuu maakunnan toimijoiden aloitteista syntyneisiin tutkimus- ja selvityshankkeisiin. Joustavana yksikkönä instituutti pystyy tarttumaan nopeasti ajankohtaisiin tutkimushankkeisiin.

Tutkimushankkeissa pyritään monitieteisyyteen. Pitkät tutkimushankkeet luovat perustutkimustietoa maakunnan ja sitä rajaavien alueiden sosiaalisesta, taloudellisesta ja kulttuurisesta kehityksestä. Lyhyen aikavälin tutkimukset kohdistuvat pienempiin ja selvästi rajattuihin kysymyksiin. Alueellisesti merkittävien teemojen ja ongelmien tieteellinen tutkimus luo myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavaa tietoa.

Tutustu Etelä-Karjala-instituutin tutkijoiden osaamiseen