Ei koulua, vaan elämää varten
Tuomo Uotila
Professori, TkT, ohjelman akateeminen johtaja

Johtajana ja esimiehenä toimiminen, kun yleinen muutosvauhti on sitä, mitä se nykyään on, ei ole helppo tehtävä. Johtajan ja esimiehen taitoja testataan työelämässä päivittäin. Testi on usein ankara ja siitä selviää helpommin, mikäli on pitänyt huolen omien valmiuksiensa kehittämisestä.

Nykyään vain harvat asiat ovat pysyviä. Ei osaaminenkaan ole pysyvää, jos sen uudistamiseksi ei tee jatkuvaa työtä. Myös urakehitys tai työpaikan vaihto voivat tuoda eteemme tehtäviä, joihin aiempi koulutuksemme ei ole antanut riittäviä valmiuksia. Vanhan latinalaisen sanonnan "non scholae, sed vitae discimus", ("ei koulua, vaan elämää varten"), merkitys toteutuukin aidoimmillaan aikuisopiskelussa. Uusia tietoja ja taitoja haetaan nimenomaan työelämän käytännön tilanteissa hyödynnettäväksi.

LUT-yliopiston KATI-täydennyskoulutusohjelmalla on jo pitkät perinteet työelämässä toimivien ja käytännön johtamis- ja esimiestyötä tekevien osaamisen kehittämisessä. Loppuvuodesta 2022 käynnistyvä KATI 17 – täydennyskoulutusohjelma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden perehtyä laaja-alaisesti organisaation johtamisen ja kehittämisen eri osa-alueisiin. Opetusohjelmaan sisältyy niin strategisen johtamisen kuin ihmisten johtamisenkin aihealueita. Ajankohtainen, viimeisimpään tutkimukseen perustuva tieto avartaa ymmärrystä mm. siitä miten strategia vaikuttaa organisaation henkilöstötoimintojen taustalla, mitä on johtajuus, miten kehitytään johtajana ja esimiehenä, edistetään työyhteisön hyvinvointia ja miten johtamista tehdään jatkuvassa muutostilanteessa.

Mitään helppoa polkua asiantuntijuuteen emme ole lupaamassa ja joskus se polku voi olla hiukan kivinenkin. Opiskeluun kuuluu paitsi perehtyminen liikkeenjohdon teorioihin, myös johtamistutkimuksen menetelmiin ja analysointivälineisiin tutustuminen ja kriittiseen ajatteluun kasvaminen. Kaikilla ohjelman opettajilla on vankka koulutusosaaminen ja pitkä kokemus työskentelystä aikuisopiskelijoiden kanssa. Lisäksi opiskeluasi tukee eri alojen osaajista koostuva aikuisopiskelijaverkosto: ryhmässä käydyt keskustelut avartavat näkemyksiä ja synnyttävät uusia ideoita. Osallistujien monipuoliset taustat tarjoavat lisäksi ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä ja oppia, miten eri organisaatioissa johtamisen haasteita ratkotaan. Lisäksi monet ohjelman aikana solmitut ystävyyssuhteet kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

Tervetuloa mukaan, ehkä joskus kiviselle, mutta varmasti antoisalle polulle!

Professori Tuomo Uotila
KATI 17 -ohjelman akateeminen johtaja

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.