LUT Executive MBA (LUT EMBA) -ohjelma on suunniteltu tulevaisuussuuntautuneille johtajille, päälliköille ja asiantuntijoille, jotka haluavat syventää strategista ajattelukykyään ja rakentaa yksilöllistä asiantuntijuuttaan. LUT EMBA -ohjelmassa pääset verkostoitumaan ja jakamaan kokemuksia muiden alojen osallistujien kanssa. Harjoitustöillä ja EMBA-lopputyöllä sovellat oppimaasi omaan työhösi ja organisaatioosi.

Voit hakea LUT EMBA -ohjelmaan suoritettuasi Hyvinvointipalveluiden johtamisen asiantuntijaohjelman tai sen moduuleja.

Ohjelmaan hakevalta edellytetään vähintään aiempaa keskiasteen tutkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa, viiden vuoden työkokemusta sekä riittävää englannin kielen taitoa.

Hyvinvointipalveluiden johtamisen asiantuntijaohjelman suorittaneita voidaan valita LUT EMBA -ohjelmaan enintään 10 opiskelijaa. Voit hyödyntää asiantuntijaohjelman opinnot LUT EMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin.

Aiemmin suorittamasi opinnot huomioidaan ohjelman kokonaishinnassa.

LUT EMBA -ohjelman rakenne, 95 op

Hyvinvointipalveluiden johtaminen osana LUT EMBA -ohjelmaa esitettynä piirakkadiagrammina.

Lisätietoja LUT EMBA -ohjelmasta:

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Ota meihin yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä juuri sinulle sopiva, alustava henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka kattaa opintojen sisällön ja etenemisen, aikataulun sekä kustannusarvion.

Opintosuunnitelman teko ei velvoita osallistumaan LUT EMBA -ohjelmaan.