Corporate Governance -kysymyksissä luennoitsijana toimii OTT, professori Matti Ilmari Niemi. Hän on varallisuusoikeuden professori Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa oikeustieteiden laitoksella ja toimii myös dosenttina LUT-yliopistossa sekä Helsingin, Turun ja Lapin yliopistoissa.  Niemen tutkimuksen pääalueet ovat varallisuusoikeus ja oikeusteoria. Hän on kirjoittanut  lukuisia teoksia ja artikkeleita näillä molemmilla aloilla sekä Suomessa että kansainvälisellä tasolla.