LUT tarjoaa ohjelmistotuotannon opintoja avoimen yliopiston joustavina etäopintoina. Voit valita tietotekniikan kandidaatintutkintoon kuuluvia yksittäisiä opintojaksoja tai suorittaa laajemman kokonaisuuden.

Tietotekniikan kandidaattiohjelman opinnot valmistavat osallistumaan ohjelmistoprojekteihin kehittäjänä. Kursseilla oppii tieteellistä ajattelua ja saa valmiuksia tieteelliseen työskentelyyn. Kurssien avulla opit ottamaan ohjelmistosuunnittelussa huomioon digitalisaation, tiedonhallinnan sekä kestävän kehityksen näkökulmat.

Avoimen yliopiston opintojaksoille ei ole pohjakoulutusvaatimuksia. Parhaiten ohjelmistotuotannon opinnot soveltuvat henkilöille, joilla on jo hieman ohjelmointitaustaa ja jotka haluavat kehittää täydentävää ohjelmistoihin liittyvää osaamista esimerkiksi suunnitteluun tai laadunhallintaan liittyen. Opiskelet hyödyntäen etäopetusmateriaaleja ja verkkoympäristöjä. Jos olet lähellä Lappeenrannan kampusta, voit myös halutessasi osallistua lähiopetustapahtumiin, kuten harjoitusryhmiin.

Opinnoissa tarvitaan englannin kielen taitoa, sillä oppimateriaali on pääosin englanniksi. Opetuksessa käytetään sekä suomea että englantia kohderyhmän mukaisesti.

Tietotekniikan opintoja on tarjolla viidessä eri kurssissa yhteensä 24 opintopistettä. Koulutus on osa ohjelmistotuotannon kurssikokonaisuudet -hanketta, jota tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutus on osallistujille maksutonta.