LUT-yliopiston johdon ja asiantuntijoiden täydennyskoulutusohjelmissa syvennyt ajankohtaiseen kokonaisuuteen ja hankit laajan asiantuntemuksen ohjelman osaamisalueella. Kaikki koulutukset ovat suoritettavissa työn ohella. 

Asiantuntijaohjelmien kesto vaihtelee kuudesta kuukaudesta 1½ vuoteen ja ne koostuvat moduuleista, joita voit valita opiskeltavaksi yksittäin tai suorittaa koko ohjelmakokonaisuuden.

Johdon ohjelmat ovat työn ohessa suoritettavia, 2-3 vuotta kestäviä täydennyskoulutusohjelmia: LUT EMBA ja KATI - Johtamisen täydennyskoulutusohjelma.

Yrityksen näkökulmasta täydennyskoulutusohjelmat ovat työkalu erityisesti avainhenkilöiden osaamisen ja urakehityksen tukemiseen. Ohjelmien ja moduulien sisällöt voidaan yhdistää tiukasti yrityksen kehitysprosesseihin projektitöiden avulla. Näin yritys voi hyödyntää yliopiston asiantuntemusta liiketoiminnan ajankohtaisten haasteiden ratkaisemisessa.

Johtamisen täydennyskoulutusohjelmat

Johtamisen opinnoissa voit syventyä strategiseen johtamiseen, ihmisten johtamiseen, tietojohtamiseen, innovaatiojohtamiseen ja hankintatoimen johtamiseen. Opinnoissa kehität liikkeenjohdon osaamista, saat työkaluja organisaatioiden ja verkostojen kehittämiseen sekä opit ymmärtämään, miten ihmisten osaamista ja eri lähteistä saatavaa tietoa voidaan yhdistää ja hyödyntää yrityksen liiketoiminnassa.

Talouden täydennyskoulutusohjelmat

Talouden opinnoissa voit perehtyä rahoituksen, laskentatoimen ja johdon laskentatoimen keskeisiin periaatteisiin, menetelmiin ja työkaluihin. Opinnot antavat sinulle valmiudet tuottaa ja tulkita yrityksen taloutta koskevia analyyseja ja raportteja erilaisia päätöksentekotilanteita varten.

Tekniikan täydennyskoulutusohjelmat

Tekniikan opinnoissa voit syventyä konetekniikan, erityisesti hitsaustekniikan alan, osaamisen kehittämiseen. Opinnoissa kehität omaa hitsausteknistä sekä siihen liittyvien eri osa-alueiden mm. modernien hitsausprosessien, materiaalien, suunnittelun sekä tuotannon kokonaisvaltaisen hallinnan osaamista. Syventymällä omaan erikoistumisalaasi ja laajentamalla näkemystäsi luot menestyksen edellytykset niin yrityksellesi kuin omalle urallesikin, sekä pääset mukaan kansallisiin ja kansainvälisiin hitsausalan verkostoihin.