left

TkT Tiina Sinkkonen toimii Tuotannon johtamisen maisteriohjelman ohjelmajohtajana ja kustannusjohtamisen yliopisto-opettajana LUT-yliopistossa sekä Tuotantotalouden koulutusohjelmassa (Industrial Engineering and Management). 
 
Hänen opetusalansa keskittyy kustannusjohtamisen eri osa-alueisiin; perinteisestä kustannuslaskennasta strategiseen kustannuslaskentaan sekä mallinnus- ja analytiikkatyökalujen hyödyntämiseen kustannuslaskennassa.

Hänen tutkimuskohteenaan ovat elinkaariajattelu ja -mallinnus yritysverkostoissa, yritysten muodostamien ekosysteemien profilointi sekä näiden ekosysteemien päätöksentekoprosessit.

Tiina Sinkkonen on myös kokenut aikuiskouluttaja ja toimii kouluttajana mm. aikuismaisteriohjelmissa, Controllerin erikoistumisopinnoissa, talouden verkkokursseilla sekä yrityskohtaisissa koulutuksissa. 
 

right