Koulutusteema
Johtaminen
Laajuus
4 opintopistettä
Kesto
3 lähiopiskelupäivää
Opetuskieli
suomi
Koulutustyyppi
Moduuli
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Lappeenranta
Oppimismenetelmät
Luentoja 24 tuntia ja Moodle-tentti.
Aika ja paikka
Seuraavan kerran syksyllä 2024 Lappeenrannassa.
Hakuaika
alkaen keväällä 2024
Hinta
1 650 € + alv 24 %
Kohderyhmä
Suurten ja keskisuurten organisaatioiden johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät sekä henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjät.
Lisätiedot
Moduuli on osa Strateginen johtaminen yrityksessä -koulutusohjelmaa ja LUT EMBA -ohjelmakokonaisuutta. Sen voi suorittaa myös itsenäisinä opintoina.
left

Moduulissa käsitellään corporate governancen suositusta ja sen implementointia, markkinaoikeudellisia ja kilpailuoikeudellisia kysymyksiä.
 

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aihekokonaisuuksia:

Corporate Governance (8 h)

  • mikä, miksi ja miten corporate governance?
  • Corporate governance suositus

Markkinaoikeus (8 h)

  • markkinaoikeuden yleinen sääntely
  • tuoteturvallisuus
  • tuotevastuulaki

Kilpailuoikeus (8 h)

  • kartellikielto
  • määräävää markkina-asemaa koskeva kilpailuoikeudellinen sääntely

Asiantuntijat

Matti Niemi

Asiantuntija, OTT Matti Niemi, toimii Itä-Suomen yliopistossa varallisuusoikeuden professorina yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa oikeustieteiden laitoksella.

Pertti Virtanen

Dosentti, LUT-yliopisto
OTT, VT, Markkinaoikeuden tuomari

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.