Koulutusteema
Johtaminen
Laajuus
4 op
Kesto
2 lähiopiskelupäivää
Opetuskieli
suomi
Koulutustyyppi
Moduuli
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Muu
Opinnot alkavat
Oppimismenetelmät
Kaksi lähiopiskelupäivää, ennakkotehtävä, itsenäistä opiskelua, verkossa suoritettava monivalintatehtävä ja harjoitustyö.
Aika ja paikka
Tiistai 18.4. ja keskiviikko 19.4.2023, Helsinki, Meeting Park OASIS.
Hakuaika
4.4.2023 mennessä
Hinta
1 450 € + alv 24 %
Kohderyhmä
Yritysten ja organisaatioiden johto, keskijohto ja asiantuntijat, henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjät sekä kaikki, jotka haluavat perusymmärryksen tietojohtamisen aihepiiristä.
left

Tietotaloudessa organisaation ainoa kestävän kilpailuedun lähde on se, mitä organisaatiossa tiedetään ja osataan, miten tietoa käytetään ja kuinka nopeasti kyetään oppimaan uutta. Tietopääoman ja osaamisen systemaattisesta johtamisesta on tullut yrityksille tärkeä kilpailutekijä.

Moduuli antaa osallistujalle kattavan yleisnäkemyksen tietojohtamisen aihepiiristä ja lisää ymmärrystä siitä, kuinka organisaatiot kykenevät luomaan arvoa ja kilpailuetua kokonaisvaltaisen tietojohtamisen keinoin. Tavoitteena on, että opintojen jälkeen osallistuja

  • tuntee tietojohtamisen keskeiset käsitteet ja lähestymistavat
  • ymmärtää tietopääoman ja tietojohtamisen merkityksen organisaatioiden menestyksekkäälle toiminnalle ja
  • tietää mikä vaikutus digitalisaatiolla on ollut tietojohtamiseen.

 

Moduulin teemat

  • Tieto ja tietopääoma
  • Tietoprosessit ja tietojohtamisen käytännöt
  • Tiedolla johtaminen

 

Moduuli on osa Tietojohtamisen asiantuntijaohjelmaa. Sen voi suorittaa myös itsenäisinä opintoina tai sisällyttää LUT EMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin.

Asiantuntija

Henri Hussinki

Moduulin vastuukouluttaja KTT Henri Hussinki toimii liiketoiminta-analytiikan apulaisprofessorina LUT-kauppakorkeakoulussa.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme pysyt ajan tasalla tutkimuksestamme puhtaaseen energiaan, ilmaan ja veteen sekä kestävään liiketoimintaan liittyen.