Yrityskohtainen koulutus toimii parhaimmillaan kehityksen työkaluna. Räätälöidyt koulutuskokonaisuudet soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi muutostilanteisiin, mutta myös johtoryhmän tai asiantuntijoiden osaamisen syventämiseen tai laajentamiseen sekä esimiesvalmennuksiin.
 

Kaikesta LUTin osaamisesta on mahdollista räätälöidä yrityskohtainen koulutus.

Hyödynnämme koulutuksessa LUT-yliopiston vankan osaamisen lisäksi laajaa koti- ja ulkomaista yhteistyöverkostoamme. Asiakkaamme voivat valita erimuotoisista ja -pituisista koulutusvaihtoehdoista, joiden toteutus voidaan suunnitella joustavasti yrityksen haluamalla aikataululla ja toivomassa paikassa.

Tarjolla on niin lyhyitä, tietoiskutyyppisiä koulutuksia kuin tutkinto-opiskeluun hyödynnettäviä ohjelmakokonaisuuksia ja niiden yksittäisiä moduuleja joko lähitoteutuksena, verkossa opiskellen tai näiden yhdistelmänä.

Tutustu koulutusesimerkkeihin

Paras hyöty koulutuksesta tarvelähtöisellä suunnittelulla ja seurannalla

left

Todellisten kehittämistarpeiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta voimme määritellä koulutukselle tavoitteet. Osallistujille etukäteen tehtävä osaamiskartoitus auttaa kouluttajiamme suunnittelemaan sisällön osaamistarpeita vastaavaksi aiempia kokemuksia hyödyntäen. Samalla osallistujat pääsevät orientoitumaan koulutuksen aiheeseen aiemmin, jolloin myös itse koulutustilanteet saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti.
 
Laadunseuranta ja välitön reagointi koulutuksen aikana varmistavat asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Koulutuksen jälkeen teemme vaikutusten seurannan yhteistyössä asiakkaamme kanssa ja voimme samalla tarkastella mahdollisia uusia, esiin nousseita kehittämistarpeita.

right
Suunnittelemme ja rakennamme yrityskohtaiset koulutuskokonaisuudet aina yhdessä asiakkaan kanssa. Olemme mukanasi kehitysprosessin alusta loppuun asti.
Sari Valkeapää
Asiakkuuspäällikkö, täydennyskoulutus

Lisätietoa yrityskohtaisesta koulutuksesta