Anna-Liisa Helosalo

Anna-Liisa Helosalo
Tietoasiantuntija
Kirjasto
Oppimis- ja tilapalvelut
Yhteiskirjasto
Lahti

Esittely

Avainsanat

LUT-tiedekirjasto, tiedonhankinnan opetus, avoin tiede, tutkimusaineistot, EU-tallekirjasto