Heli Peltola

Suunnittelija
Strategisen suunnittelun ja toiminnan ohjauksen tuki
Johtamisen palvelut
Lahti