Marja Talikka

Marja Talikka
Informaatikko
Kirjasto
Oppimis- ja tilapalvelut
Yhteiskirjasto
Lappeenranta

Esittely

Työskentelen informaatikkona LUT-tiedekirjastossa.  Pääasiallinen kiinnostukseni kohde on informaatiolukutaito - sen opettaminen ja siihen liittyvä tutkimus. Työskentelen kiinteässä yhteistyössä erityisesti LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa.

Tutkimukseni kohdistuu informaatiolukutaidon opetuksen tavoitteisiin ja opetuksen järjestämisen mahdollisuuksiin LUT-konsernissa. Informaatiolukutaito on tiedeyhteisössä tarvittava elinikäisen oppimisen perustaito. Mottoni on: Ei se ole nappulatekniikkaa, vaan ajattelutapa!