Tutkimus - LUT School of Energy Systems

Uusien energiatehokkaiden ratkaisujen löytäminen edellyttää laaja-alaista tutkimusta. Yksikkömme tavoitteena on syvällinen järjestelmätason ymmärrys hiilivapaaseen energiajärjestelmään siirtymisestä ja sen taloudellisista, ympäristöllisistä, teknisistä ja kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä.

LUT School of Energy Systemsin tutkimusaloja ovat energiatekniikka, sähkötekniikka, kestävyystutkimus ja konetekniikka. Tutkimuksemme kattaa energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön tarvittavat tekniikat ja järjestelmät aina laitevalmistuksesta ja polttoaineista energian loppukäyttöön asti. Yksikkömme vahvuuksia ovat energiajärjestelmien systeemitason ymmärtäminen, koneiden ja laitteiden digitaalinen suunnittelu ja tuotanto sekä vaativat hitsatut metallirakenteet.

Osaamisemme muodostaa elinkaariajattelun mukaisen kokonaisuuden, jossa huomioidaan uusien sovellusten suunnittelu, materiaalivalinnat, tekniset ratkaisut ja niiden ympäristövaikutukset, valmistettavuus, käytettävyys ja energiatehokkuus. Laajojen kokonaisuuksien hallinta on tutkimuksessamme avaintekijä.

Tutkimustoimintamme on luonut pohjan useille maailmanlaajuisille menestystuotteille ja uudelle yritystoiminnalle. Vahva merkki osaamisestamme ovat myös kymmenet myönnetyt patentit. LUT School of Energy Systems koordinoi myös tiederajat ylittävää Carelian Drives and Motor Centre (CDMC) –tutkimusyksikköä. Yksikkö on LUT:n ja ABB:n yhteinen osaamiskeskus. Keskuksen toiminta keskittyy pitkäjänteiseen, vaativaan sähkökoneisiin ja sähkökäyttöihin sekä energiatehokkuuteen liittyvään tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan.

Ota yhteyttä

LUT School of Energy Systems

Johtaja Olli Pyrhönen
p. 040 516 6411
olli.pyrhonen@lut.fi

Varajohtaja Juha Varis
p. 040 501 7478
juha.varis@lut.fi