KATI 17 - Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

KATI 17 - Johtamisen täydennyskoulutusohjelma avaa osallistujilleen uusia tulevaisuuden näkymiä sekä yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Opetuksella on vahva teoreettinen perusta, mutta opetusnäkökulma on käytännönläheinen. Tämä mahdollistaa opitun tiedon välittömän hyödyntämisen omassa työssä sekä helpottaa opiskelun ja työnteon yhteensovittamista.

Kaksivuotinen KATI-ohjelma toimii väylänä KTM:n maisterin tutkintoon, kun osallistujalla on aiemmin suoritettuna jokin amk-tutkinto tai muun alan maisteritutkinto. Lue lisää tästä väylämahdollisuudesta Tavoitteena KTM?

KATI 17 -ohjelma alkaa 1.12.2022 ja sen lähikoulutuspäivät toteutetaan Helsingin keskustassa. Haku on käynnissä nyt ja jatkuu 17.10.2022 asti. Lue lisää ohjelman nettisivulta tai ota yhteyttä nina.kykkanen@lut.fi tai puh. 040 766 7987.