left

Metsä on aina tarjonnut meille mahdollisuuden voida hyvin. Metsissä elää lupaus myös huomisen hyvinvoinnista ja kestävän kehityksen mukaisesta kasvusta. Tulevaisuuden ratkaisut muun muassa kestävistä materiaaleista voivat löytyä meille kaikille tutusta metsästä, vielä tunnistamattomista mahdollisuuksista.

LUT-yliopisto yhteistyössä Marjatta ja Eino Kollin Säätiön kanssa järjestää peruskoulun 7.–9. vuosiluokkien oppilaille suunnatun kilpailun, jonka avulla kannustamme nuoria tutustumaan metsiin, niiden merkityksiin ja mahdollisuuksiin, sekä ideoimaan tulevaisuuden ratkaisuja.

right
Metsä360 logo

Tuo esiin metsän uusi arvo – palkintoina jaossa 6000 euroa

Kenellä tahansa meistä voi olla erinomainen ajatus kuinka lisätä metsän arvoa ja arvostusta.  Uskomme erityisesti nuorten näkevän metsän innostunein silmin, ja löytävän arvoa sieltä mistä sitä ei ole vielä osattu etsiä.

Kannustamme kilpailulla miettimään mitä metsä meille tulevaisuudessa mahdollistaa, ja kuinka sen arvon voisi tuoda muiden ulottuville. Osallistumalla kilpailuun yksilöinä, pienryhmänä tai luokkana voitte päästä kolmen palkittavan työn joukkoon. 

Ohjeita osallistumiseen

Odotamme osallistuvilta luokilta, pienryhmiltä tai yksittäisiltä oppilailta toimintaan, taiteeseen, tieteeseen tai tunteisiin perustuvaa - tai parhaimmassa tapauksessa kaikkia näitä ulottuvuuksia yhdistävää - maksimissaan 5 minuutin pituista videotuotosta. Videon tulee tuoda esiin ideoita metsien lisäarvon löytämiseksi. Mikä metsässä on juuri sinulle tärkeää?

Kilpailuun osallistuakseen ryhmällä tai oppilaalla on oltava opettaja tai muu ohjaaja yhteyshenkilönä. 

Osallistuvat videotyöt ladataan YouTubeen ja kilpailuun osallistutaan täyttämällä sähköinen lomake. 

Osallistu Instagramissa

Voit osallistua kilpailuun myös Instagramissa toimimalla seuraavasti: jaa video Instagramissa käyttämällä hashtagia #metsä360kilpailu ja lisää tekstikenttään mukaan tieto omasta koulustasi / oppilaitoksestasi. Huolehdi, että käyttäjätilisi Instagramissa on avoin.

Voittajan valinta ja palkinnot 

Kilpailun voittajan ja muut palkittavat valitsee LUT-yliopiston arviointitiimi yhdessä Marjatta ja Eino Kollin Säätiön kanssa.

Tiimi kiinnittää voittajatyön valinnassa huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • metsän arvon esiin tuominen
  • innovatiivisuus
    • uusia näkökulmia avaava: löydetään arvoa sieltä, missä sitä ei vielä ole nähty
  • visuaalisuus
    • videon havainnollisuus, mielikuvien vahvuus
    • nuorten puhutteleminen
  • oivaltavuus

Pyydämme ennakkoilmoittautumisia 31.5.2023 mennessä. Viimeinen päivä toimittaa kilpailuun osallistuvia töitä on 30.9.2023. Kilpailun parhaimmisto julkistetaan myöhemmin syksyllä 2023 ja voittajiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

Parhaaksi valittu video voittaa 3 000 euroa, toiseksi arvioitu 2 000 euroa ja kolmanneksi arvioitu 1 000 euroa.

Palkitut 2022

Metsä360-kilpailu järjestettiin kolmatta kertaa vuonna 2022.

Palkitut 2021

Metsä360-kilpailu järjestettiin toista kertaa vuonna 2021, ja palkitut videot julkistettiin Lahden Tiedepäivässä 18.11.2021. Katso listaus teoksista ja tekijätiimeistä sekä pääkohdat perusteluista.

Palkitut 2020

Metsä360-kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2020, ja palkitut videot julkistettiin verkkotapahtumassa 24.11.2020.