left

Palkinto voidaan myöntää henkilölle tai organisaatiolle, joka on onnistunut nostamaan metsän jalostusarvoa tai luomaan edellytykset ja mahdollisuudet metsän jalostusarvon kasvattamiselle. Palkituksi voi perinteisen metsäalan lisäksi tulla muukin metsään liittyvä lisäarvon esiintuominen.

right
Metsä360 logo
Metsä360 logo in forest

Ehdokkaat 2022

LUT-yliopisto sekä Marjatta ja Eino Kollin Säätiö jakavat Metsä360-palkinnon kolmatta kertaa marraskuussa 2022.
Metsä360 logo in forest

Ehdokkaat 2021

Järjestyksessään toinen Metsä360-tunnustuspalkinto jaettiin LUT-yliopiston ja Marjatta ja Eino Kollin Säätiön toimesta marraskuussa 2021.
Metsä360 logo in forest

Ehdokkaat 2020

Historian ensimmäinen tunnustuspalkinnon saaja julkistettiin 24. marraskuuta 2020 toteutetussa verkkotapahtumassa.

Palkinnon perusteet

Palkinto jaetaan mukaan kutsuttavien tahojen ja näiden ratkaisujen, innovaatioiden tai tekojen joukosta. LUTin sekä Marjatta ja Eino Kollin Säätiön edustajista koostuva asiantuntijaryhmä kartoittaa metsän jalostusarvon nostoon merkittävästi vaikuttavia ehdokkaita ja kutsuu potentiaalisimmat finalistien joukkoon.

Lopullisen voittajavalinnan tekee ulkopuolisista asiantuntijoista kokoon kutsuttu palkintoraati, joka nimetään kulloisenakin palkintovuonna erikseen.

Palkinnon ehdokkaiden kartoituksessa painotetaan seuraavia kriteerejä:

 • jalostusarvoa nostava
  • enemmän arvoa tonnille, sivuvirtojen hyödynnettävyys
 • uusia näkökulmia avaava/innovatiivisuus
  • löydetään arvoa sieltä, missä sitä ei vielä ole nähty
 • konkreettisuus
  • mahdollisuudet edetä ideasta käytännön toteutukseen, nopea sovellettavuus
 • potentiaalin laajuus yhteiskunnallisesti ja kansainvälisesti
  • hyödyntämismahdollisuuksien moninaisuus sekä kokonaisvolyymi
 • taloudellisen ja ekologisen näkökulman yhteensovitettavuus

Vauhdittaaksemme keskustelua metsän mahdollisuuksista julkaisemme esittelyvideot kaikista finalisteista. Voittajalle myönnetään 30.000 euron tunnustuspalkinto marraskuussa 2023.

Metsän jalostusarvon ympärillä käytävään keskusteluun liittyy myös Marjatta ja Eino Kollin Säätiön tilaama Arvokas metsämme -dokumenttielokuva. 

Palkinnon asiantuntijaryhmä