Filia-Sofia – Arbetsverktyg för diskussion och granskning av beslutsfattande

Filia-Sofia är ett 6-delat dialogverktyg i videoformat, uppbyggd kring fiktiva händelser. Varje fiktiv händelse avslutas med frågor för diskussion. Verktyget har som mål att berika dialog och gemensam reflektion.

Filia-Sofia betyder visdomens dotter. Här skildras hon som rysk dockfigur, beståendes av olika lager. De olika lagren av visdom i beslutsfattande kan man även hitta i värderingarna hos kommuninvånarna, medarbetarna, förtroendemän, de närstående och på det personliga planet.

Gör så här (eller på ett annat lämpligt sätt)

  1. Arrangera tid för dig eller hela gruppen (30 min -1 h) och plats för att se ett avsnitt. Längden på avsnitten varierar mellan 3,5 -7 minuter, för själva diskussionen kan det vara bra att spara minst 30 min.
  2. Bjud in deltagarna
  3. Se det utvalda avsnittet
  4. Avsnitten avslutas alltid med frågor som är kopplade till det aktuella temat. Ni kan använda frågorna som stöd i diskussionen. Det är även möjligt att prata om andra teman som avsnittet handlar om.
  5. Det lönar sig inte att se alla avsnitt på en gång. Vi rekommenderar 1 – 2 avsnitt per tillfälle.
  6. Avsnitten är fristående och behöver därmed inte ses i turordning.

Kom även ihåg att;

  • Varje tanke är viktig
  • Materialet i sig innehåller inga "rätta svar" och diskussionsfrågorna är inte de enda viktiga frågorna som har med det aktuella temat att göra. Ni får med andra ord diskutera kring vilka frågor som helst som temat väcker hos er
  • Acceptera både dina egna och andras tankar och åsikter – avfärda inte!

Vill ni så får ni även delta i den allmänna diskussonen eller dela era tankar på Filia-Sofias Facebook-sida.

Verktyget är resultatet av projektet "Samarbetsutveckling hos social- och hälsovårdspersonalen och kommunala beslutsfattarna med hjälp av tillämpad teater". Huvudmålet med projektet var att fördjupa gemenskap och öka dialog mellan social- och hälsovårdspersonalen och beslutsfattarna inom basservicecentrum OIVA:s verksamhetsområde. Projektet finansierades av Arbetarskyddsfonden.