Filia-Sofia - Polku dialogiin

Filia-Sofia on 6-osainen videomuotoinen dialogityökalu päätöksen teon tutkimiseen, joka rakentuu näyteltyjen tilanteiden ympärille. Tilanteiden lopuksi videossa esitetään keskustelukysymyksiä. Työkalun tarkoitus on rikastuttaa ajattelua ja yhteistä keskustelua. 

Filia-Sofia tarkoittaa viisauden tytärtä. Tässä yhteydessä hän on saanut maatuskamaisen kerroksellisen hahmon. Päätöksenteon viisauden eri kerroksiksi voidaan nähdä kuntalaisen, työntekijän, luottamustoimessa olevan henkilön, lähimmäisen ja henkilökohtaisen arvomaailman viisautta.

Toimi näin (tai jollain muulla parhaaksi katsomallasi tavalla)

Järjestä itsellesi tai ryhmälle aikaa (30 min-1 h) ja tila jakson katsomiseen. Jaksojen kesto vaihtelee 3,5 -7 minuutin välillä, keskustelulle on hyvä varata aikaa vähintään 30 min.

  1. Kutsu ihmiset koolle
  2. Katsokaa valitsemanne jakso yhdessä.
  3. Jaksojen lopussa esitetään kysymyksiä, jotka liittyvät jaksossa näytettyyn tilanteeseen. Voitte keskustella lopun keskustelukysymysten avulla. On myös mahdollista keskustella mistä tahansa muista videon esiin nostamista aiheista.
  4. Kaikkia jaksoja ei kannata katsoa kerralla. Suositeltu kerta-annos on 1 – 2 jaksoa.
  5. Jaksojen järjestys on viitteellinen, eikä sitä ole välttämätöntä seurata.

Huomioikaa myös, että

  • Kaikki mieleenne tulevat asiat ovat tärkeitä.
  • Katseltavaan materiaaliin ei ole upotettu "oikeita vastauksia" eivätkä keskustelukysymykset ole ainoita tärkeitä kysymyksiä, joita aiheeseen liittyy.
  • Voitte keskustella siis mistä tahansa kysymyksistä, joita tilanteet teissä herättävät.
  • Hyväksy sekä omat että toverisi ajatukset ja kannanotot. Älä torppaa, äläkä tyrmää!

Halutessanne voitte osallistua yleiseen keskusteluun tai jakaa huomioitanne Filia-Sofian Facebook-sivustolla

Tämä työkalu on syntynyt "Sosiaali- ja terveyssektorin henkilöstön ja kuntapäättäjien yhteistyön kehittäminen soveltavan teatterin keinoin" – hankkeen lopputuloksena. Hankkeen päätavoitteena oli tiivistää yhteisöllisyyttä ja lisätä dialogisuutta sote-palveluiden tuottajien ja kuntapäättäjien kesken Peruspalvelukeskus Oivan toimialueella. Hankkeen rahoitti Työsuojelurahasto.

Katso myös hankkeen loppuraportti.