Opinnäyte- tai harjoitustyö yritykselle

Yrityksesi voi teettää opiskelijoilla erilaisia opintoihin kuuluvia töitä, joiden kautta yrityksenne voi saada tuoreita näkymyksiä ja tutustua tulevaisuuden tekijöihin.

Opiskelijat voivat tehdä yrityksessä harjoitustöitä, kandidaatintutkielmia, diplomitöitä, pro graduja, kesätöitä, projektitöitä yms.

Katso esimerkkejä opinnäyte- ja harjoitustöistä.

Diplomityöt ja pro gradut yritykselle

Yritys joko palkkaa opiskelijan tai tekee lahjoituksen LUT:n tukisäätiölle, josta opiskelija voi hakea stipendiä. Lahjoitus tehdään käytettäväksi tietyn alan tutkimukseen, ei voi osoittaa suoraan ko. työhön.. Lahjoituksesta  80 % jaetaan apurahoina (20 % leikkaus). Tyypillinen di- tai gradulahjoitus on 5 000 - 12 000 euroa.

Yhteisö saa vähentää tuloksestaan vähintään 850 euron ja enintään 50000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä tai taidetta edistävän tarkoitukseen säätiölle, jonka tarkoituksena on tieteen ja/tai taiteen tukeminen. Säätiö antaa lahjoittajalle vähennystä varten tarvittavan todistuksen.

Lisätietoa lahjoituksista ja lahjakirjalomake löytyy LUT:n tukisäätiön sivuilta.

Kandidaatintutkielma yritykselle

Kandidaatintutkielma on kandidaatin tutkintoon kuuluva opinnäytetyö joka tehdään yksilötyönä. Yrityksillä on mahdollista teettää erilaisia selvityksiä, haastatteluita tai suunnittelutöitä kandidaatintutkielman avulla.

  • Kandidaatintutkielma on kandidaattitutkinnon opinnäytetyö
  • Laajuus n.  2- 3  kk (n. 270 tuntia).
  • Mahdollista teettää erilaisia selvityksiä, haastatteluita tai suunnittelutöitä kandidaatintutkielman avulla.
  • Tehdään julkinen kirjallinen raportti
  • Ilmainen; kustannukset hyvä korvata 

AMK-opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on suunnittelu- tai tutkimustyön luonteinen opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Harjoitustyö yritykselle

Harjoitustyöt ovat osa kursseihin liittyviä opintotöitä. Yrityksillä on mahdollista teettää pieniä töitä harjoitustöinä.

Harjoitustyöt ovat:

  • Harjoitustyön tuntimäärä on normaalisti 80-150h per henkilö. 
  • Työt tehdään usein ryhmätöinä, jolloin työpanos kertautuu
  • Aiheet töille määrittyvät kurssien opintosisältöjen kautta. Yritys voi kuitenkin ehdottaa aihetta
  • Ilmainen

Ilmoita avoimesta työ-, harjoittelu- tai lopputyöpaikasta

Ota yhteyttä

Jos olet kiinnostunut opiskelijayhteistyöstä, haluat teettää opinnäytetyön tai harjoitustyön, ota yhteys Markku Ikävalkoon, puh. 040 149 6204, etunimi.sukunimi@lut.fi.

Voit ilmoittaa avoimesta työpaikasta gradu-, diplomityö- , harjoittelu-, kesätyö- tai muusta työpaikasta myös LUT:n rekrytointipalveluiden sivuilla tai sähköpostilla careerservices@lut.fi.