Tavoitteet

LUT-yliopiston ympäristöohjelma asettaa konkreettiset tavoitteet ympäristötyölle, jota tehdään
yliopiston rehtorin hyväksymän ympäristöpolitiikan mukaisesti. Ympäristöohjelmassa asetettujen
tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisesti ympäristöjärjestelmän johdon katselmuksissa,
joissa myös päätetään tarvittavista korjaavista toimenpiteistä.

Tutustu LUTin ympäristöohjelmaan (pdf)