Ympäristömittaristo

Yliopisto seuraa säännöllisesti omaa sähkön, lämmön ja veden kulutusta sekä jätteiden määrää ja luonnonvarojen käyttöä. Luvut päivitetty joulukuussa 2018, joten joulukuun lukemat ovat vajaita.

Sähkön kulutus

LUT-yliopiston sähkönkulutus vuosina 2017 ja 2018. Kaikki ostosähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

LUTin oma sähkötuotanto

Yliopiston oma tuotanto sähköntarpeesta vuonna 2018.

Lämpöenergia

Vuosien 2017-2018 lämmönkulutus.

Vesi

Vuosien 2017-2018 vedenkulutus.

Jätteet ja luonnonvarojen käyttö

Vuosien 2016-2017 jätemäärät ja niiden jakautuminen eri jakeisiin.