Ympäristöjärjestelmä kasaan koko LUT:n voimin

Yliopistolle rakennetaan parhaillaan ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää. Järjestelmän rakentaminen alkaa ympäristönäkökohtien kartoittamisella.

Kartoituksessa halutaan huomioida sekä opiskelijoiden että henkilökunnan ajatukset ja ideat yliopiston ympäristövaikutuksiin liittyen. Esiin nousseet asiat sisällytetään osaksi tulevaa järjestelmää.

Opiskelijoiden näkemyksiä selvitettiin viikon verran käynnissä olleen sähköisen kyselyn avulla. Näkemyksiä kerättiin myös niistä ympäristöasioista, joihin opiskelijat voivat tällä hetkellä itse vaikuttaa.

Kysely käynnistyi keskiviikkona 10.4., ja se lähetettiin sähköpostitse kaikille LUT:ssa läsnäoleville opiskelijoille (perusopiskelijat, KV-opiskelijat ja jatko-opiskelijat). Vastausaika loppui 17.4.

Vastauksia kyselyyn kertyi yhteensä 166 kappaletta. Kyselyn yhteydessä opiskelijoilla oli mahdollisuus ilmoittautua mukaan workshoppeihin, joissa työstetään kyselyn kautta esiin nousseita ideoita ja kyselyn tuloksia. Workshoppeja järjestetään huhtikuun aikana 3 kpl, joista kaksi on englanniksi. Workshoppeihin on ilmoittautunut 24 opiskelijaa.

Henkilökunnalle vastaava kysely toteutetaan huhti-toukokuun vaihteessa ja workshoppeja järjestetään toukokuun puolivälissä. Näiden lisäksi toteutetaan johdon haastatteluja sekä haastatteluja eri yksiköissä ja tutustutaan muun muassa kaikkiin LUT:n fyysisiin laboratorioihin

Myös yliopiston johdolle järjestetään oma workshop, jonka tavoitteena on päättää kyselyiden, workshoppien, haastatteluiden ja tutustumiskäyntien avulla tunnistetuista ympäristönäkökohdista ne merkittävimmät.

Merkittävimpien ympäristönäkökohtien avulla johdetaan LUT:lle ympäristöpäämäärät, luodaan ensivaiheen ympäristöohjelma sekä laaditaan LUT:n ympäristöpolitiikka. Päämäärille asetetaan tavoitteet ja suunnitellaan toimenpiteet sekä valitaan sopivat mittarit, joiden avulla tavoitteiden saavuttamista voidaan tulevina vuosina seurata.

Järjestelmän rakentamisesta vastaa yliopiston ympäristöpäällikkö Kati Koikkalainen. Järjestelmä on tavoitteen sertifioida keväällä 2014.