Usein kysytyt kysymykset

Green Campukselle voi lähettää kysymyksiä ja palautetta palautelomakkeella. Tälle sivulle kokoamme useimmin kysyttyjä kysymyksiä.

Milloin Green Campusta aloitettiin rakentamaan?

Toukokuussa 2011. Se sai alkunsa kaikille avoimesta ideakilpailusta. Voittoisa Green Campus -ehdotus oli viiden LUT:n professorin idea.

Kannattaako aurinkovoima Suomessa?

Kyllä. Auringon kokonaissäteilytaso on Lappeenrannassa ja Frankfurtissa on vuositasolla lähes sama: talvella se on meillä hieman vähemmän mutta kesällä enemmän. Kesällä on Suomessa pitkät päivät.

Miten paneelit kestävät talvella, kun niiden päälle sataa lunta?

Lumi kasautuu paneeleiden päälle, mutta emme lapioi lumia pois, sillä samaan aikaan kun tulee lunta, on myös vähän valoa. Putsaamisella saatu hyöty jää niin pieneksi, ettei se ole kannattavaa. Paneelit kestävät lumikuormaa jopa paremmin kuin katto: yksi paneeli kestää 500 kg tasaista kuormaa.

Miksi LUT:n kattovoimalan paneelit on asennettu siihen kulmaan, missä ne ovat ja mikä on optimikulma?

Lappeenrannassa optimikulma on vähän yli 40 astetta. LUT:lla kattovoimalan paneelit ovat 15 asteen kulmassa siksi, että voimalalle tehtiin kokonaisoptimointi, jossa huomioitiin kaikki kustannukset. Pienemmällä kulmalla telineet tulivat edullisemmaksi, saatiin enemmän paneelipinta-alaa rajatulle kattopinnalle ja mikäli paneelit olisivat pystymmässä, ne varjostaisivat toisiaan. Asennus pienemmällä kulmalla ei vaadi myöskään yhtä paljon lisäpainoja. Isommassa kulmassa olevat tarvitsevat enemmän painoja, ettei tuuli vie niitä. Vuosituotannossa LUT menettää noin 6 %, kun paneelit ovat 15 asteen kulmassa.

Mistä paneelit on hankittu?

Suurin osa paneeleista on Tianwei -merkkisiä, jotka on valmistettu Kiinassa ja ne valittiin kilpailutuksen perusteella. Osa on mikkeliläisen Valoe Oyj:n (ent. Cencorp) paneeleita. Telineet katto- ja autokatosvoimaloissa ovat saksalaisia ja seinä-asennuksissa on käytetty suomalaisen Ruukin telineitä.

Miksi katolla on paneelien painoina niin hienoja kiviä?

Kivet ovat Ylämään Graniitin lahjoittamia jätepaloja. Myös Schwäbich Hall -puiston puro on tehty kahden ylämaalaisen kivialan yrityksen jätekivimateriaaleista.

Mistä tulee Schwäbisch Hall -puiston nimi?

Schwäbisch Hall -puisto on osa Tervahaudanpuistoa, ja se on tehty yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa. Schwäbisch Hall -nimi tulee Lappeenrannan saksalaisesta ystävyyskaupungista, jossa on Lappeenranta -niminen silta.

Miksi Green Campus -keitaalla on kaksi ostoskärryn näköistä tuolia?

Tuolit on tehty juurikin vanhoista ostoskärryistä ja niillä halutaan demota jätemateriaalien uusiokäyttöä.

Miksi LUT on ostanut kalliita muovipuita?

LUT:n Green Campus -keitaita somistavat muovipuut on hankittu LUT:lle hyvän tarkoitusperänsä vuoksi. Jokaisen ostetun puun tuotoilla istutetaan neljä hedelmäpuuta osana Suomen World Visionin aluekehityshanketta Perun Andeille. Hankkeen tarkoituksena on pysäyttää ja ehkäistä alueella tapahtuvaa eroosiota. Puiden tarina tukee LUT:n Green Campus -ajatusmallia hyvin ja ne ovat hyvä esimerkki siitä, että epä-ekologiseltakin vaikuttavan ratkaisun takana voi olla hyvä kestävän kehityksen periaate.

Mitä tarkoittaa 10 prosentin sähkönsäästö?

10 prosentin säästö on melko vaatimaton ja lähelle sitä päästään säätämällä rakennusautomaatio kohdalleen. Loppu saavutetaan kiinnittämällä huomiota kuluttajatottumuksiin. 10 prosentin säästö vuoden 2012 tasosta tarkoittaa euroissa noin 100 000 euroa.

Millä keinoilla vedenkulutusta pyritään vähentämään?

Vedenkulutuksen vähentäminen on aikataulutettu pitkälle aikavälille, koska se on hyvin riippuvainen 1- rakennuksen remontista. Remontin yhteydessä kiinnitetään huomiota tutkimuslaitteiden jäähdytysjärjestelmiin ja koko rakennuksen vesitehokkuuteen. Jo nyt, ennen remontteja, pelkästään käyttäjien tietoisuuden lisäämisellä on vedenkulutuksessa säästetty 14 prosenttia.

Mitä tapahtuu LUT:n jätteille?

Jätettä tulee noin 205 tonnia vuodessa.  Siitä L&T hakee kuivajätteet ja biojätteet. Kuivajäte viedään Onnenpojat Oy:lle, joka erottelee kuivajätteestä poltettavat pois (10% kaatopaikalle ja 90% menee kierrätyspolttoaineen raaka-aineeksi). Biojäte menee Etelä-Karjalan Jätehuollon kompostointilaitokselle.

Hyötypaperi hakee energiajakeen, paperin, tuhottavan paperin, pahvit sekä SER-jätteet. Energiajätteestä jalostetaan kierrätyspolttoainetta (REF), joka menee Finnsementille poltettavaksi. Paperijäte kuljetetaan UPM Kaipolan tehtaille, jossa sitä käytetään uusiosanomalehtipaperin valmistuksessa. Tuhottavat paperit silputaan ja toimitetaan Metsä Tissue Oyj:n Mäntän tehtaille, jossa siitä valmistetaan pehmopaperia. Pahvi toimitetaan Karhulaan Sonocon tehtaille hylsykartongin raaka-aineeksi ja SER toimitetaan tuottajan järjestämään keräykseen.

Miksi servetit lajitellaan energiajätteeseen LUT:n ravintoloissa?

LUT:ssa on tehty tutkimuksia, joissa on vertailtu kompostointia ja energiahyötykäyttöä. Näissä tarkasteluissa jätteen energiahyötykäyttö, jossa saadaan korvattua fossiilisia polttoaineita, on todettu kompostointia paremmaksi vaihtoehdoksi kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta.

Miksi LUT:lla on omaa hunajaa?

Mehiläiset lisäävät kampusalueen luonnon monimuotoisuutta ja hunajapurkit ovat mukava liikelahja. Lisäksi kovan tekniikan rinnalla halutaan tuoda esiin myös pehmeämpiä arvoja.

Mikä on Green Campuksen seuraava askel?

Jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti kaikessa toiminnassa mennään entistä syvemmälle. Seuraavina vuosina iso rooli on myös 1-rakennuksen remontilla, jossa huomioidaan ympäristöasiat monipuolisesti. Uusia tuulia tuovat myös muutamat LUT:n isot tutkimushankkeet, joiden myötä kampukselle rakennetaan uusiutuvan energian pilotilaitteistoja.

Onko laskettu yliopiston hiilijalanjälkeä?

Ei ole. Hiilijalanjäljen mittaaminen ei tällä hetkellä ole mielekästä, sillä yliopistolla ei ole riittävää mittarointia osaan sen toimintoihin liittyen, jotta saataisiin relevantteja tuloksia. Tulevaisuudessa tavoitteena on aloittaa seuraamaan, mistä yliopiston hiilijalanjälki aiheutuu, mistä se koostuu ja mihin se kehittyy.

On hyvä huomioida, että LUT:n hiilijalanjälkeen vaikuttavat useat erilaiset toiminnot, jotka ovat osittain ristiriidassa tavoitteiden kanssa. Esimerkiksi lentoliikenne on yksi merkittävistä hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista ja sitä tulisi vähentää, mutta samaan aikaan yliopiston kansainvälisyyttä tulisi lisätä. Nämä ristiriidat on hyvä tiedostaa asetettaessa vähennystavoitteita.

Onko Green Campus vaikuttanut hakijamääriin?

Sitä ei pysty suoraan osoittamaan, mutta ei oletettavasti ole ensisijainen syy hakeutua LUT:iin opiskelemaan. Toki se voi hyvin olla yhtenä vaikuttavana tekijänä.

Miten Green Campus näkyy opetuksessa?

Green Campus on yliopiston ajattelu- ja toimintamalli, ja näkyy kaikessa toiminnassa. Iso osa opetuksesta ja tutkimuksesta keskittyy kestävän kehityksen ongelmien ratkaisuun.

Miksi yliopisto on rakentanut aurinkopaneeleilla varustettuja autokatoksia?

Hankkeen tavoitteena on pilotoida autokatosta aurinkopaneelien telineenä ja aurinkopaneeleja katteena. Halusimme todentaa, että parkkipaikkojen niin sanotulle hukkapinta-alalle on mahdollista saada myös hyötykäyttöä energiantuotannossa, sillä monestikin rakennusten katot eivät mahdollista aurinkosähköasennuksia.

Aurinkosähköpaneelit sopivat esimerkiksi kauppakeskuksiin ja julkisiin rakennuksiin maksimikulutuksen ajankohdan ja aurinkosähkön parhaan tuoton ajoituksen vuoksi erinomaisesti.

Kuinka paljon kampuksen hissit käyttävät energiaa?

Koneen uudet hissit ovat erittäin energiatehokkaita. Lisätietoja löytyy Koneen nettisivuilta. Suosittelemme kuitenkin käyttämään portaita.

Miksi tietokoneet ovat päällä yötä päivää myös kesällä?

Osaa tietokoneista käytetään tieteelliseen laskentaan, jolloin koneet ovat käynnissä yötä päivää. Niihin koneisiin, joita ei tarvita laskennassa, on asetettu virransäästöasetukset siten, että koneet sammuvat automaattisesti. Toteutuksesta vastaa LUT:n tietohallinto.

Miksi valot palavat kampuksella välillä turhaan?

LUT on tiloissa vuokaralaisena ja valaistuksen ylläpito kuuluu vuokrantajalle eli Suomen Yliopiskiinteistöt Oy:lle (SYK Oy). Yhteistyössä olemme uusineet valaistusta ja valaistuksen ohjausta, mutta silti valaistuksen ohjauksissa ilmenee virheitä silloin tällöin. Osalla käytävistä käytetään nykyään led-valoja ja muita vähemmän kuluttavia valaisinversioita. Parkkialueista uusi P6-alue varustettiin suoraan led-valaisimilla.

Lisäksi yliopiston wc-tilojen valaistuksiin lisätään parhaillaan liiketunnistimia ja auloihin sekä muihin julkisiin tiloihin lisätään valoisuusantureita sekä parannetaan valaistusten ryhmityksiä. Ilmoitukset turhaan päällä olevasta valaistuksesta voi ilmoittaa suoraan kiinteistöhuollon ja siivouksen palvelupyynnöt -järjestelmään. Ohjeet löytyvät LUT:n intrasta.

Kuinka yliopistossa minimoidaan tulosteiden määrä?

Allekirjoitettavista asiakirjoista työsopimus on ainoa, mikä nykyään täytyy tulostaa ja allekirjoittaa käsin. Yliopistolla on tehty päätös, että sähköpostikuittaus käy allekirjoituksena. Tulostukseen on lisäksi asetettu kaksipuoleinen tulostus oletukseksi ja henkilökohtaisten tulostimien määrä on minimoitu. Myös opetuksessa suositaan sähköisiä materiaaleja.

Miksi kampuksella on toisinaan katuvalot päällä päiväsaikaankin?

Kaupunki vastaa kampusalueen katuvalaistuksesta sekä teiden ja jalkakäytävien kunnosta. Valaistuksen ohjauksissa ilmenee toisinaan virheitä. Tiedot valaistuksessa ilmenevistä virheistä sekä teiden kunnostustarpeista välitetään tarpeen mukaan kaupungille.

Pitäisikö opiskelijoilla olla mahdollisuus kasvattaa esimerkiksi omenapuita?

Pitäisi. Omenapuut ovat harkinnassa. Green Campus tiimi miettii parhaillaan toteutustapaa.

Miksi yliopiston infonäytöt ovat päällä 24/7?

Osassa näytöistä on ajastimet, jotka sammuttavat näytön tiettyyn kellonaikaan. Niihin näyttöihin, joissa ajastinta ei vielä ole, pyritään asentamaan ne myöhemmin.

Miksi yliopistolla on liian kylmä tai liian kuuma?

Kiinteistöautomaatiota on pyritty säätämään mahdollisimman energiatehokkaaksi siten, että työskentelyolosuhteista ei tingitä. Mikäli kuitenkin jossain tilassa työskentelyolosuhteet eivät ole riittävän hyvät, huoltopyyntöjä voi välittää suoraan SYK:lle intrassa olevan palvelupyyntö-järjestelmän kautta.

Käytetäänkö piirtoheitinkalvoja useamman kerran?

Kyllä. Kalvot pestään ja käytetään useamman kerran.

Miksi kampuksella on liian vähän/paljon parkkipaikkoja?

Kampusalueen liikennejärjestelyitä pohditaan parhaillaan yhteistyössä SYK Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin kanssa. Myös julkisen liikenteen uusia mahdollisuuksia selvitellään.

Miksi sähköpolkupyöriä ei enää lainata?

LUT:n sähköpolkupyörät ovat tulleet käyttöikänsä päähän: ikääntyvä kalusto vaatii jatkuvaa huoltoa ja myös lainausjärjestelmän ylläpitäminen vaatisi lisäresursseja. Sen sijaan yliopiston ympäristöjärjestelmän ympäristöohjelmiin on lisätty kaupunkipyöräjärjestelmään tutustuminen sekä sen käyttöönottomahdollisuuksien arviointi.

Miksi yliopisto ei tuota enempää tarvitsemaansa energiaa itse?

Omavaraista energiantuotantoa on tulossa lisää. Uusiutuvan energian käyttöä lisätään tulevina vuosina käynnistyvien korjaus- ja rakennushankkeiden yhteydessä.

Miksi tuulivoimala pysähtyy sähkökatkon aikana?

Green Campuksen oma tuulivoimala vaatii pyöriäkseen tuulta yli 3 m/s. Tätä heikommalla tuulella mylly ei pyöri lainkaan. Kun tuulen nopeus ylittää 20m/s, myllyn pyöriminen pysäytetään ja lavat käännetään poikittain tuuleen nähden. Voimala siis pyörii ja tuottaa sähköä, kun tuulta on 3–20 m/s.

Kun sähköverkon puolelta häviää jännite eli tulee sähkökatkos, myllyn tuotannon pysäyttää suojarele. Vikatilanteissa suojarele havaitsee sähköverkon vian, viestii siitä eteenpäin ja suojaa sekä laitteita että ihmisiä. Suojareleistys on mikrotuotannon verkkoon liittämisen ohjeistuksessa turvallisuussyistä, sillä mikäli verkolle joudutaan tekemään sähkökatkon korjaamiseksi/aikana huoltotöitä, eivät mikrotuotantolaitteet (aurinkovoimalat, tuulivoimalat jne.) saa syöttää verkkoon virtaa.

Miksi yliopiston mainoslahjoissa ei noudateta Green Campus -henkeä?

Olemme viime vuosina suunnanneet tuotteita entistä enemmän LUT-brändin mukaiseen suuntaan ja valinneet listalle kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita Open your mind -ajatuksella. Ympäristöjärjestelmän myötä tulemme jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota myös hankintojemme ympäristönäkökohtiin. Se tulee olemaan yksi ympäristötavoiteistamme. LUT:n mainoslahjavalikoima löytyy LUT Shopista.