Ympäristövastuu

LUT-yliopisto on sitoutunut huomioimaan ympäristövastuunsa kaikessa toiminnassaan sekä hyödyntämään poikkitieteellistä tutkimus- ja opetustoimintaansa ympäristökuormituksensa pienentämiseksi.

Ympäristöasioiden huomioiminen ja hallinta ovat LUTissa osa organisaation johtamistoimintaa, jonka tukena yliopistolla on ympäristöjärjestelmä. Järjestelmä kattaa yliopiston koko toiminnan: opetuksen, tutkimuksen, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja tukitoiminnot.

Järjestelmään kirjattu ympäristöpolitiikka sitouttaa organisaation ylläpitämään ja kehittämään ympäristöasioidensa johtamista sekä henkilöstönsä tietotaitoa ympäristöasioissa. Ympäristöpolitiikkaan tiivistyy se, mihin olemme toiminnassamme sitoutuneet.

Green Campus -toimintamalli on konkreettinen esimerkki yliopiston ympäristötoiminnasta, jolla yliopisto edistää ympäristön hyvinvointia tutkimuksen ja koulutuksen avulla.