Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Hevosenlannan kestävä hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet

Hevosenlannan kestävä hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet (HELY) hankkeessa vertaillaan erilaisia hevosenlannan hyötykäyttövaihtoehtoja ympäristö- ja taloudellisista näkökulmista.

Tämän lisäksi tunnistetaan mahdollisuuksia rakentaa uutta liiketoimintaa hevosenlannan hyötykäytön ympärille. Tarkastelu tehdään Päijät-Hämeen alueen lantamäärien perusteella, mutta hankkeen tulokset ovat sovellettavissa ja hyödynnettävissä koko Suomen alueella.

Päijät-Hämeessä tarkastelun pohjana on Jokimaan ravikeskus ja alueen hevosmäärät. Päijät-Häme on mielenkiintoinen tarkastelukohde, koska alueella on myös muita hevoskeskittymiä esimerkiksi Orimattilassa.

Hevosenlannan hyötykäyttövaihtoehdot

Hevosenlannalle on olemassa lukuisia erilaisia vaihtoehtoja hyödyntää sitä materiaalina ja/tai energiana. Erilaiset hyötykäyttövaihtoehdot tukevat eri tavoin esimerkiksi uusiutuvan energian tuotantotavoitteita ja kiertotalouden tavoitteita, kuten ravinteiden kierrätystä.

Hyötykäyttövaihtoehdoista on saatavilla tietoa hajanaisesti ja tekniikan kehittymisen myötä hevostilojen ja muiden toimijoiden on hankalaa seurata koko kentän kehittymistä. Tämän lisäksi lainsäädännön rajoitteet ja mahdollisuudet mutkistavat tilannetta.

Julkaisuja

Hevosenlannan kestävä hyödyntäminen - tekniikat

Hevosenlannasta energiaa kiertotalouden avulla

Hevosenlannan kestävä hyödyntäminen - tallikyselyn tulokset

Ongelmasta resurssiksi - Lannna hyödyntämisen tekniikkaopas talleille

Lue lisää hankkeen blogista

Ota yhteyttä

Jouni Havukainen, tutkijatohtori
etunimi.sukunimi@lut.fi, 040 584 8385

Tero Rantala, nuorempi tutkija
etunimi.sukunimi@lut.fi, 040 567 5680