Innopakki - käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan käsikirja

Yritysten tulevaisuuden menestyksen ratkaisee niiden kyky tunnistaa markkinoiden, asiakkaiden tai teknologioiden muutoksesta syntyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet ja muuntaa ne tuloksellisesti uudeksi liiketoiminnaksi.

Nykyisessä nopeasti muuttuvassa ja monimutkaisessa maailmassa yritystoiminnan kannalta merkittävien muutosten ja kehityssuuntien havaitseminen ei ole yksinkertaista. Innovaatiotoiminnan perinteiset tutkimuslähtöiset kehitysputket ovat hitaita ja riittämättömiä. Innovaatiotoiminnan tukemiseksi on todettu tarvittavan uudenlaista yhteistyötä sekä kysyntä- ja käyttäjälähtöisyyttä.

Käsikirjassa hahmotetaan käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan mallia ensin teoriassa, sitten 'pk-yrittäjä Virtasen' arkeen peilaten ja käytännön esimerkkejä kuvaten. Keskeinen kysymys on, kuinka tukea yrityksiä ulkopuolelta tulevien uusien signaalien havaitsemisessa, tulkinnassa ja hyödyntämisessä.

Käsikirjan tähtäin on hahmottaa käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan tiekarttaa teoriasta lähtien mutta hyvin käytäntöön soveltuen. Käsikirja on suunnattu käytäntölähtöisestä innovaatiotoiminnasta kiinnostuneille organisaatioiden kehittäjille.

Käsikirja on toteutettu Tekes-rahoitteisessa innovaatiotutkimuksen hankkeessa 'Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi – Moodi 2a'. Hankkeesta on vastannut Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahti.

Hankeryhmään ovat kuuluneet Vesa Harmaakorpi vastuullisena johtajana, Tuija Oikarinen projektipäällikkönä ja tutkijana sekä Anne Kallio, Martti Mäkimattila, Satu Rinkinen, Juho Salminen, Antti Tahvanainen ja Tuomo Uotila tutkijoina.

Työ pohjautui Suomessa jo käytössä oleviin toimintamalleihin, joita tutkittiin yhdessä Lahden Tiede- ja yrityspuiston edustajien Essi Artima-Sulkinojan ja Tomi Turan kanssa. Lisäksi hankkeessa tehtiin yhteistyötä ennakoinnin strategia-asiantuntijoiden Tamara Carletonin ja William Cockaynen kanssa. He ovat työstäneet Stanford yliopiston Foresight and Innovation -ohjelmassa uusia instrumentteja sekä tutkineet kansainvälisesti erittäin arvostettua DARPA:n mallia radikaalien innovaatioiden synnyttämiseksi.

Näiden pohjalta tuotettiin hankkeessa työkirja.