Innovaatiotyökalut absorboinnissa

Yksi elementti, jonka avulla on mahdollista ylittää verkostojen rakenteellisia aukkoja  innovoinnissa, on toisen asemaan asettuminen. Katsominen toisesta näkökulmasta.

Virtanen

Tämä osio on kirjoitettu kuvitteellisen pk-yrittäjän näkökulmasta. Yrittäjä Virtasen tarinaa peilataan absorptiivisen kapasiteetin teoriaan. Lisäksi käydään läpi tutkimuksesta esiinnousseita esimerkkejä yritysten kokemuksista.

Virtasen firma on uusien haasteiden edessä. Firman kehitys on polkenut paikallaan ja noudattanut samoja latuja viime vuodet. Virtanen havaitsee, että tällä menolla hukka perii. Pakon edessä Virtanen on päättänyt kokeilla jotain uutta. Hän on käynyt alueella järjestetyssä seminaarissa, jossa on korostettu tulevaisuuden signaalien merkitystä uuden suunnan etsimisessä.

"Mitä lie ovat moiset signaalit, jotain tutkijoiden hömpötyksiä taas", miettii Virtanen. Hän on ymmällään, mistä näitä signaaleja saa ja miten niistä ikinä voisi olla hyötyä hänen liiketoiminnalleen. Mutta tilanne on mikä on, ja jotain uutta pitäisi keksiä. Virtanen miettii, mitä tehdä.