Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan toimintamallien analysointi

Suomen selkeä vahvuus on ollut tiede- ja teknologialähtöisen innovaatiotoiminnan hallinta. On kuitenkin havaittu että innovaatioita syntyy usein käytäntölähtöisesti ja niitä synnytetään hyvin erimuotoisissa innovaatioympäristöissä. Käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan kehittämistoimet ovat toistaiseksi olleet täsmentymättömämpiä kuin tiede- ja teknologia-lähtöisen toiminnan kehittämistoimet.

Hankkeessa tutkittiin, kuinka tukea yritysten kysyntä- ja käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa. Keskeinen haaste on, kuinka markkinoiden, asiakkaiden tai teknologioiden muutoksesta syntyvät uudet tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet tunnistetaan ja muunnetaan tuloksellisesti uudeksi liiketoiminnaksi yrityksissä.

Haasteeseen etsitään vastauksia Stanfordin yliopiston Foresight and Innovation -ohjelmassa tutkittujen ja kehitettyjen sekä Suomessa jo käytössä olevien käytäntölähtöisen ennakointi- ja innovaatiotoiminnan instrumenttien pohjalta. Tavoitteena on tutkia ja kehittää uusia instrumentteja ja toimintamalleja yhteistyössä suomalaisten yritysten kanssa.

Työkirjojen välityksellä yritykset sekä valtakunnalliset ja alueelliset kehittäjäorganisaatiot saavat käyttöönsä käytännössä kehitetyt ja testatut innovaatiomenetelmät, joita käytäntölähtöisen innovaatioprosessin eri vaiheissa tarvitaan. Näin voidaan entistä paremmin tukea yritystasolla uuden ennakointitiedon hyödyntämistä innovaatiotoiminnassa ja kilpailukyvyn rakentamisessa sekä järjestelmällisesti kehittää julkisia, ennakointitietoon perustuvia ohjelmia Suomen kansallisen kilpailukyvyn parantamiseksi.