Kannanotot

Kannanotossa LUTin asiantuntija tai sidosryhmään kuuluva esittää tuoreen ja painavan yhteiskunnallisen näkemyksen johonkin ajankohtaiseen asiaan.

Tuore väitöstutkimus määrittää keskeiset tekijät, jotka on huomioitava tasasähkönjakelun soveltuvuutta arvioitaessa

Pienjännitteiseen tasasähkönjakeluun tarvittavan tehoelektroniikan suotuisa teknologinen- ja hintakehitys on tuonut tasasähkön houkuttelevaksi myös julkisessa sähkönjakelussa. Käyttämällä...

Yrityksen kansainvälistyminen laukaisee usein suuren määrän kokeiluja, jotka voivat määrittää strategiaa ja innovaatiotoiminnassa onnistumista pitkälle tulevaisuuteen

Yritysten elinkaarta kansainvälisillä markkinoilla on perinteisesti tutkittu yrittäjämäiseen toimintaan, oppimiseen ja verkostojen merkitykseen keskittyvällä käytösteorialla. Yleisimmät teoriat...