Kannanotot

Kannanotossa LUT:n asiantuntija tai sidosryhmään kuuluva esittää tuoreen ja painavan yhteiskunnallisen näkemyksen johonkin ajankohtaiseen asiaan.

Kaataako EU:n ympäristövaliokunta Suomen talouden?

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta hyväksyi selvin luvuin ehdotuksen EU:n Land Use Change and Forestry säännöiksi. Kyseessä on muutos metsien hiilinielujen laskentatapaan....

Digitalisaatio synnytti asiantuntijatyölle maailmanlaajuiset markkinat - Suomella hyvät mahdollisuudet pärjätä

Digitaaliset työtä välittävät alustat muodostavat työntekijät asiakkaisiin kytkeviä markkinapaikkoja, joissa tieto- ja viestintäteknologia mahdollistaa jopa yksittäisten työtehtävien ostamisen....