Kauppatieteiden väylä lukuvuonna 2021-2022

Kauppatieteisiin avoimen yliopiston väylän kautta hakevilta vaaditaan yliopistotasoisia opintosuorituksia vähintään 60 opintopistettä.  

Vaadittavista kuudestakymmenestä opintopisteestä tulee hakuvaiheessa olla suoritettuina:

  • vähintään 54 op kauppatieteiden kandidaatin pakollisia yleisopintoja ja aineopintoja, joista Taloustieteiden matematiikan kurssi (6 op) on kaikille väyläopiskelijoille pakollinen
  • vähintään 6 op kieli- ja viestintäopintoja. Suositus on, että kieliopinnot ovat samasta kielestä. Kieliopinnot suoritetaan LAB-ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n tarjonnasta tai muussa yliopistossa / ammattikorkeakoulussa.

Väyläopinnot tulee suorittaa vähintään keskiarvolla 3,00 (painotettu keskiarvo, asteikolla 1-5).

Alle 5 vuotta vanhasta tradenomitutkinnosta hyväksiluetaan tietyt yleisopintoihin kuuluvat opintojaksot. Näiden tilalle suoritetaan muita yliopisto-opintoja esimerkiksi suuntautumisvaihtoehdon tai sivuopinnon kursseja niin, että väylässä vaadittavat 60 opintopistettä täyttyvät. Lisätietoa hyväksiluvuista UNI-opintoportaalista.

Tutustu LUTin opinto-oppaassa kauppatieteiden väyläopintoihin 2021-2022

A130A0600 Taloustieteiden matematiikka (PAKOLLINEN) 6 op
A130A0000 Johdatus kauppatieteiden opiskeluun 3 op
A130A0010 Markkinoinnin perusteet 6 op
A130A0200 Hankintatoimen perusteet 6 op
A130A0650 Tilastollisen tutkimuksen perusteet 6 op
A250A0250 Kirjanpidon peruskurssi 6 op
A250A0350 Makroteoria 6 op
A250A0400 Mikroteoria 6 op
A250A0600 Rahoituksen perusteet 6 op
A130A0140     Kansantaloustieteen perusteet   3 op
A130A0700 Yritysjuridiikan perusteet 6 op
A370A0001 Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op

 

Yleisopintojen lisäksi väylässä suoritettavina opintoina huomioidaan seuraavat kaikllle pakolliset aineopintoihin kuuluvat kurssit:   

A130A0400 Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op
A130A0620 Basics in MS Excel for Business Students 3 op
A380A0500 Introduction to Corporate Social Responsibility and Sustainability 6 op


Huom. Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen kesäyliopistojen kautta hakevat, ks. vaaditut väyläopinnot.                                                 

Opintotarjonta

Avoimen yliopiston opintotarjonnan löydät yliopiston opinto-oppaasta 2021-2022. Valitse Koulutusohjelma -kohdasta  LUT Avoin yliopisto ja klikkaa HAE.

Koodi LUTKaupAvoinSyksy tarkoittaa kauppatieteiden avoimen tarjontaa syksyllä 2021.

Opintoihin ilmoittaudutaan LUT Shopin kautta avoimen yliopiston ilmoittautumisaikoina.

Aiemmin väyläopinnot aloittaneet

Yleisopinnot voi suorittaa loppuun aina sen lukuvuoden opinto-oppaan mukaisesti, jolloin väyläopinnot on aloittanut. Huomioithan kuitenkin, että erillisvalinnassa 2022 kaikilta hakijoilta vaaditaan taloustieteiden matematiikan kurssisuoritus.

Opiskelijoiden UNI-portaalin kautta löytyy aiempien vuosien opinto-oppaat.

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen perusteella

Avoimen yliopiston väyläopinnot suoritettuaan voi hakea LUT:n kauppatieteiden tutkinto-opiskelijaksi kerran vuodessa toteutettavan erillishaun kautta. Lisätietoa hakemisesta ja valintaperusteista löydät Hakeminen -sivuilta. Seuraava hakuaika on toukokuussa 2022. Tarkempi hakuaika ilmoitetaan hakeminen-sivuilla.