Kauppatieteiden väylä lukuvuonna 2019-2020

Kauppatieteisiin avoimen yliopiston väylän kautta hakevilta vaaditaan yliopistotasoisia opintosuorituksia vähintään 60 opintopistettä.  

Vaadittavista kuudestakymmenestä opintopisteestä tulee hakuvaiheessa olla suoritettuina:
- vähintään 54 op kauppatieteiden kandidaatin pakollisia yleisopintoja ja aineopintoja (ks lista kursseista alla)
- vähintään 6 op kieli- ja viestintäopintoja. Suositus on, että kieliopinnot ovat samasta kielestä. Kieliopinnot suoritetaan Saimaan ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun / LAB ammattikorkeakoulun tarjonnasta tai muussa yliopistossa/ammattikorkeakoulussa.

Väyläopinnot tulee suorittaa vähintään keskiarvolla 3,00 (painotettu keskiarvo, asteikolla 1-5).

Alle 5 vuotta vanhasta tradenomitutkinnosta hyväksiluetaan tietyt yleisopintoihin kuuluvat opintojaksot. Näiden tilalle suoritetaan muita yliopisto-opintoja esimerkiksi suuntautumisvaihtoehdon tai sivuopinnon kursseja niin, että väylässä vaadittavat 60 opintopistettä täyttyvät. Lisätietoa hyväksiluvuista UNI-opintoportaalista.

LUT:n kauppatieteiden kandidaatin pakollisiin yleisopintoihin (66 op) kuuluvat opintojaksot ovat lukuvuoden 2019-20 mukaisesti:

 A130A0000 Johdatus kauppatieteiden opiskeluun 3 op
A130A0200 Hankintatoiminnan perusteet 6 op
A130A0600 Taloustieteiden matematiikka 6 op
A130A0650 Tilastollisen tutkimuksen perusteet 6 op
A130A0700 Yritysjuridiikan perusteet 6 op
A250A0250 Kirjanpidon peruskurssi 6 op
A250A0350 Makroteoria 6 op
A250A0400 Mikroteoria 6 op
A250A0600 Rahoituksen perusteet 6 op
A370A0001 Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op
A130A0010 Markkinoinnin perusteet 6 op
A130A0140     Kansantaloustieteen perusteet   3 op

 

Yleisopintojen lisäksi väylässä suoritettavina opintoina huomioidaan seuraavat kaikllle pakolliset aineopintoihin kuuluvat kurssit   

A130A0350 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 6 op
A130A0400 Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op
A130A0620 Basics in MS Excel for Business Students 3 op
A380A0500 Introduction to Corporate Social Responsibility and Sustainability 6 op

 

Edellä mainittujen opintojaksojen kuvaukset näet kauppatieteiden kandidaatin 2019-20 opinto-oppaasta tutkintorakenne -välilehdeltä pakolliset yleisopinnot otsikon alta.                                                                     

Aiemmin väyläopinnot aloittaneet

Yleisopinnot voi suorittaa loppuun aina sen lukuvuoden opinto-oppaan mukaisesti, jolloin väyläopinnot on aloittanut.

Avoimen yliopiston opinto-oppaat löytyvät Weboodista. Vanhempiin oppaisiin pääsee valitsemalla alasvetovalikosta oikean lukuvuoden opinto-oppaan.

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen perusteella

Avoimen yliopiston väyläopinnot suoritettuaan voi hakea LUT:n kauppatieteiden tutkinto-opiskelijaksi kerran vuodessa toteutettavan erillishaun kautta. Lisätietoa hakemisesta ja valintaperusteista löydät Hakeminen -sivuilta. Seuraava haku on 18.3.-29.5.2020 klo 15.