Kauppatieteiden väylä

Kauppatieteisiin avoimen yliopiston väylän kautta hakevilta vaaditaan yliopistotasoisia opintosuorituksia vähintään 60 opintopistettä.  

Vaadittavista kuudestakymmenestä opintopisteestä tulee hakuvaiheessa olla suoritettuina:
- vähintään 54 op kauppatieteiden kandidaatin pakollisia yleisopintoja
- vähintään 6 op kieli- ja viestintäopintoja. Suositus on, että kieliopinnot ovat samasta kielestä.  
- loput muita kandidaatin tutkintoon soveltuvia yliopisto-opintoja

Väyläopinnot tulee suorittaa vähintään keskiarvolla 3,00 (asteikolla 1-5).

Tradenomeille ja merkonomeille hyväksiluetaan tietyt yleisopintoihin kuuluvat opintojaksot. Näiden tilalle he suorittavat muita yliopisto-opintoja esimerkiksi suuntautumisvaihtonsa tai sivuaineen opintoja niin, että väylässä vaadittavat 60 opintopistettä täyttyvät. Lisätietoa hyväksiluvuista UNI-opintoportaalista.

Merkonomi-, datanomi- ja HSO-sihteeri -hyväksiluvut koskevat vain opistoasteisia koulutuksia, ei toisen asteen tutkintoja. Toisen asteen tutkinnoista ei voi hyväksilukea opintoja kauppatieteiden tutkintoihin. Tämä sääntö koskee v. 2009 ja myöhemmin opiskelijavalinnassa hyväksyttyjä opiskelijoita.

LUT:n kauppatieteiden kandidaatin pakollisiin yleisopintoihin kuuluvat opintojaksot ovat lukuvuoden 2018-19 mukaisesti:

 A130A0000 Johdatus kauppatieteiden opiskeluun 3 op
A130A0200 Hankintatoiminnan perusteet 6 op
A130A0350 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 6 op
A130A0400 Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op
A130A0600 Taloustieteiden matematiikka 6 op
A130A0650 Tilastollisen tutkimuksen perusteet 6 op
A130A0700 Yritysjuridiikan perusteet 6 op
A250A0250 Kirjanpidon peruskurssi 6 op
A250A0350 Makroteoria 6 op
A250A0400 Mikroteoria 6 op
A250A0600 Rahoituksen perusteet 6 op
A370A0001 Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op
CS10A0010 Markkinoinnin perusteet 6 op
A130A0140     Kansantaloustieteen perusteet   3 op

                                                                                    

Yleisopinnot voi suorittaa sen lukuvuoden opinto-oppaan mukaisesti, jolloin väyläopinnot on aloittanut.

Avoimen yliopiston väyläopinnot suoritettuaan voi hakea LUT:n kauppatieteiden tutkinto-opiskelijaksi kerran vuodessa toteutettavan erillishaun kautta. Lisätietoa hakemisesta ja valintaperusteista löydät Hakeminen -sivuilta. Seuraava haku on 18.3.-29.5.2020 klo 15.