Ohjeita opinnäytetyön tekijälle

Opiskelijat tallentavat opinnäytteensä LUTPub- tai Theseus-julkaisuarkistoon.

Opinnäytetyön tekijänä saat tietoa tiedon hakemisesta ja arvioimisesta Tutkijalle- ja Tiedonhakijalle -osioista.

Noudata oman tiedekuntasi tai koulutusalasi antamia viittaus- ja muoto-ohjeita. Viittaaminen on tärkeä osa tieteellistä tutkimusta. Sen avulla kerrotaan lukijalle, mistä lähteestä esitetty tieto on löydetty.

Sekä LUT:n että Saimian opinnäytetöitä koskevat ohjeet löydät kohdasta Opastusvideot ja ohjeet.