Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Korkeahyötysuhteisen mikroturbiinin kenttätestauksen hakuprojekti

Toteuttaja             LUT Lahti

Hankkeen kesto   1.12.2013 - 31.12.2014

Rahoittaja             Päijät-Hämeen liitto, maakunnan kehittämisraha

 

Suomalaisten ympäristöalan yritysten haasteena on pilottien synnyttäminen ja kansainvälisen kysynnän heikko tuntemus. Yritysten on tuotekehityksen alkuvaiheista tunnettava markkina- ja kilpailutilanne sekä teknologian soveltuvuus kullekin markkinoille. Projektin tavoitteena on:

- Edistää ympäristöinnovaatioiden syntymistä ja kysyntää sekä pk-yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille

- Edistää EU-hankerahoituksen hyödyntämistä yritysten kilpailukyvyn kehittämisessä

- Luoda kansainvälinen verkosto, joka pystyy seuraamaan markkinoiden muutosta ja teknologista kehitystä sekä tämän perusteella edelleen kehittää ja toimittaa uutta teknologiaa ja ratkaisuja.

- Edistää yliopistojen ja yritysten kysyntälähtöisten t&k-hankkeiden käynnistämistä, tuo LUT:n vihreän energian ja teknologian osaamista alueelle.

Projektissa määritetään tutkimus- ja kehittämistoimenpiteet sekä yhteistyökumppanit EU-hakemusta varten sekä jätetään hakemus EU:n Horisontti 2020-ohjelmaan. Mikäli myönteinen rahoituspäätös saadaan, se edesauttaa uusien työpaikkojen syntymistä Päijät-Hämeeseen.


 

Yhteystiedot

LUT-yliopisto
LUT Lahti

Saimaankatu 11

15140 Lahti

p. 029 44 63368