Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus

COVID-19 Ohjeistus koskien lähtevää kansainvälistä liikkuvuutta

Kansallisten matkustussuositusten mukaisesti ulkomaan vaihtoja ei suositella niihin maihin, joiden osalta maahantulon rajoitukset ovat voimassa. Huomioi, että maahantulorajoitukset ja matkustussuositukset voivat muuttua kaikkien maiden osalta, joten vaihtojaksoa ei suositella tällä hetkellä mihinkään ulkomaan kohteeseen. Omalla harkinnalla vaihtoon lähtö on mahdollista ja sitä ei toistaiseksi kielletä.

Mikäli päätät lähteä vaihtoon, tarkista vakuutusehtosi erityisesti matkustussuositusten osalta. Jos myöhemmin vaihto keskeytyy koronan takia, apuraha voidaan joutua perimään takaisin. Kuitenkin jos tilanne täyttää ns. Force Majeure -tapauksen kriteerit, tämä pyritään huomioimaan opiskelijan eduksi.

Yllä oleva ohjeistus perustuu tämänhetkiseen tilanteeseen. Muista seurata kohdemaasi tilannetta sekä seuraa tarkasti LUTin koronavirustiedotteita sekä kohdemaasi ja vaihto-organisaatiosi ohjeistusta. Pidä mielessä, että kohdemaat sekä vaihto-organisaatiot voivat muuttaa vaatimuksiaan sekä ohjeistuksiaan (esim. COVID rokotusten/negatiivisten testitulosten osalta) myös kesän aikana, joten on tärkeää, että pidät itsesi ajan tasalla.

Huom! Kaikki kansainväliset liikkuvuusjaksot tulee ilmoittaa LUT:n Kv-palveluihin. Lisätietoja:
https://uni.lut.fi/fi/kansainvalistyminen6

Ajantasaiset matkustussuositukset löytyvät ulkoasiainministeriön verkkosivulta:
https://um.fi/

Muista seurata myös THL:n ohjeistuksia liittyen matkustamiseen ja koronavirukseen, https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia

COVID-19 Ohjeistus koskien saapuvaa kansainvälistä liikkuvuutta

LUT ei ota vastaan kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita syyslukukaudelle 2021. Toivotamme vaihto-opiskelijat tervetulleiksi kevätlukukaudella 2022.

Saapuvat kansainväliset tutkinto-opiskelijat
Suosittelemme vahvasti kaikille LABin ja LUTin kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille kahden koronarokotteen hankkimista omassa kotimaassaan ennen Suomeen saapumista.

Mikäli opiskelija saapuu ilman täyttä koronarokotesuojaa, suosittelemme hänelle 10 vuorokauden omaehtoista varoaikaa etäopiskellen ennen kampuksille saapumista.