Koulutus, tentit ja valintakokeet

Kampusten kesäkauden toiminta

LAB ja LUT eivät ota vastaan palkattomia kansainvälisiä perustutkintotason harjoittelijoita tulevana kesänä.

Opiskelijoiden palkkaaminen kesätöihin on mahdollista, kun heidät perehdytetään kampusten turvatoimiin. Mikäli henkilö tulee Suomen ulkopuolelta, hänen tulee noudattaa 14 päivän varoaikaa.

LAB ja LUT tarjoavat laajan valikoiman verkko-opintoja opiskelijoilleen kesän aikana. Näistä tiedotetaan erikseen. LUT Summer School on peruttu tulevana kesänä.

Tentit ja Exam

Tentit järjestetään 30.7. asti verkossa koulutuksen vararehtorin päätöksellä. Paperitenttejä on siirretty Moodle- tai Exam-tenteiksi. Opintojakson Moodlesta löytyy ajantasaiset tenttitiedot. Alkusyksyyn järjestetään ylimääräisiä rästitenttejä kampuksille epidemiatilanteen niin salliessa. Näistä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Exam-tilat ovat käytössä väljästi 50 %:n täyttöasteella. Exam-tilojen aukioloajat ja sisäänkäyntiohjeet löytyvät Uni-portaalista: https://uni.lut.fi/fi/sahkoinen-tenttiminen. Skinnarilan kampuksella tilaan pääsee ulkoisen sisäänkäynnin kautta. Kampusten koronaohjeet koskevat Exam-tiloja eli tenttiin tullaan vain täysin terveenä ja suosituksen mukaisesti käytetään kasvomaskeja.

Valmistujaistilaisuudet

LUT ei järjestä valmistujaistilaisuuksia kevätlukukaudella huhti–kesäkuussa. Kesän jälkeen järjestetään ylimääräinen valmistujaistilaisuus epidemiatilanteen niin salliessa.

Harjoittelut

Seuraa harjoittelupaikan ja korkeakoulun ohjeistusta koronatilanteesta ja toimi näiden ohjeiden mukaan. Harjoittelupaikan esimies tai harjoittelun ohjaaja auttaa tarvittaessa. Sairaana ei tule missään nimessä mennä harjoittelupaikkaan. Muista myös ilmoittaa harjoittelupaikkaasi, jos jäät sairauden vuoksi kotiin.

Valintakokeet

Valtakunnalliset valintakokeet toteutetaan yhteisten suosituksien ja ohjeiden mukaisesti. Lue lisää UNIFIn sivuilta.

Koulutuksen toteutus syyslukukaudella 2021

Uusien opiskelijoiden orientaatiot pidetään lukuvuoden alkaessa hybridimallilla: kampuksilla toteutettavien kokoontumisten maksimihenkilömäärä on 50 henkilöä. Oleskelu tulee järjestää väljästi yli 2 metrin turvavälejä noudattaen.

LABin ja LUTin syyslukukauden ensimmäisinä kuukausina (1.8.–31.10.) kampusten tiloja käytetään 50 % täyttöasteella. Tavoitteemme on, että 1.11. lähtien kampuksella toimitaan ilman tilankäyttörajoituksia.

Normaalisti lähiopetuksena toteutettavat koulutukset pidetään 31.10. saakka hybridimuodossa. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäiset kurssit toteutetaan joko kokonaan tai osin digitaalisesti tai lähiopetuksena niin että jokaisessa koulutusohjelmassa on myös lähiopetusta syksyn aikana.

Tarkemmat suunnitelmat syksyn koulutuksen osalta tehdään koulutuksen vararehtorien johdolla näillä periaatteella ajalle 1.8.–31.10.:

  • 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden opetusta sekä toiminnallista, erityislaitteita vaativaa opetusta priorisoidaan kampuksilla

  • Tilojen 50 % täyttöastetta sovelletaan kaikkeen lähiopetukseen (sekä ns. luento-opetus että toiminnallinen opetus; laboratoriot, simulaatiot, taitopajat tms)

  • Lähiopetuksena pidettävien kurssien luento-opetus tallennetaan tai striimataan opettajan harkinnan mukaan vuoden 2021 loppuun saakka

Syksyn päivitetyt lukujärjestykset julkaistaan 24.6. mennessä.

Paperitentit järjestetään 50 % täyttöasteella 1.8.–31.10. Suosittelemme vahvasti Exam-tilan hyödyntämistä 50 % täyttöasteella ja Moodle-tenttejä tällä ajanjaksolla.

Yllä olevat linjaukset voivat muuttua, mikäli epidemiatilanne heikkenee.