Tilaisuudet ja tapahtumat

Kampuksilla järjestettävien tilaisuuksien (TKI-toiminta, yritysyhteistyö, pienimuotoiset vierailut) osallistujamäärä  on enintään 20 henkeä. Vieraita voidaan perustellusti ottaa vastaan, kun vierailusta vastaava huolehtii turvajärjestelyistä ja vieraiden nimet ovat tallessa mahdollista jäljittämistä varten.

Mikäli kampusalueet ovat elokuun alussa perustasolla, tilaisuuksien ja tapahtumien osallistujamäärä on 1.8. alkaen enintään 50 henkilöä.

Mikäli toiminta-alueemme ovat elokuussa perustasolla, meillä ei ole osallistujarajoituksia ulkona järjestettäville tilaisuuksille ja tapahtumille. Ulkotapahtumia voi järjestää elokuun alusta viranomaisten hygieniaohjeita noudattaen. Suosittelemme että tapahtumia järjestetään harkintaa käyttäen ja ulkotilan ja tilaisuuden ominaispiirteet huomioon ottaen.

Väitöstilaisuuksiin suositellaan hybridimallia, jossa kampusten tiloissa tilaisuuteen osallistuvat vain välttämättömät henkilöt, ja suurin osa osallistujista seuraa tilaisuutta etäyhteydellä. Muuttunut kokoontumissuositus Etelä-Karjalassa mahdollistaa Lappeenrannan kampuksella enintään 20 hengen kokoontumiset (lounas- ja kahvitilaisuudet) väitöstilaisuuksien yhteydessä.