Tilaisuudet ja tapahtumat

Tilaisuudet ja tapahtumat järjestetään noudattamalla OKM:n ja THL:n ohjeita.

Kaikissa tilaisuuksissa osallistujien oma vastuu tapahtuman turvallisuudesta on merkittävä. Osallistujien tulee osaltaan huolehtia turvaetäisyyksistä ja saamiensa/annettujen koronaohjeiden noudattamisesta.