Työskentely kampuksella

Etätyösuositus ja joustava työskentely kesälomien jälkeen
Joustava työskentely laajoin etätyömahdollisuuksin jatkuu kesälomakauden jälkeen. Suosittelemme joustavaa etäpainotteista työskentelyä 31.10. saakka niille, joille se työtehtävien osalta on mahdollista.

Kampusten tiloja käytetään väljästi 50 %:n täyttöasteella 31.10. saakka.

Kaikkiin sisäisiin palavereihin järjestetään 31.10. saakka etäosallistumismahdollisuus.

Varmistaaksemme turvallisen työskentelyn jatkamme viikkotason henkilöseurantaa laboratoriotoiminnan ja monitilatoimistotyön osalta. Laboratoriotoiminnan seurannasta vastaa dekaani tai yksikön johtaja.

Monitilatoimistoissa on käytössä kiinteät työpisteet, ja päivittäiset huoneiden käyttöasteet saavat olla enintään 50 prosenttia. Kyseisen tilan henkilöstön esimies vastaa käyttöasteen toteutumisesta tiiminsä jäsenten kanssa keskustellen (esim. vuoroviikkokäytäntö tai muu sovittu toimintamalli).

Yli kolmen henkilön monitilatoimistojen ja laboratorioiden turvallinen käyttö on esimiesten valvonnassa heidän antamiensa tarkempien ohjeiden mukaan. Enintään kolmen henkilön työhuoneissa sovelletaan 50 %:n täyttöastesääntöä.
Perussäännöstä voidaan poiketa esimiehen harkinnalla, mikäli tila on normaalia suurempi tai kalustejärjestelyt mahdollistavat turvavälit.

Neuvottelu- ja ryhmätyötilojen käytössä sovelletaan 50 %:n täyttöastetta. Tiloihin on merkitty maksimihenkilömäärä ja paikat, jotka eivät ole käytössä. Myös Outlook-kalenterista löytyy tieto eri tilojen turvallisesta käyttäjämäärästä.

Esimiehellä on oikeus edellyttää työn tekemistä työpaikalla, kun siihen on hyvät perusteet. Riskiryhmään kuuluvien työntekijöiden tulee ottaa yhteys työterveyteen ja saada sieltä lausunto kampuksella työskentelyyn. Yksiköiden johtajat sopivat yksikkönsä sisällä (tarvittaessa lähiesimiehille delegoiden) työtehtävät ja työn tavoitteet huomioon ottaen, milloin työntekijät hoitavat tehtäviään lähtökohtaisesti kampukselta käsin.

Henkilökunta voi työskennellä kampuksella myös iltaisin. Jos käytät Flexim-työajanseurantaa, iltaliukuma-aikaa on pidennetty klo 21.00 saakka. On myös mahdollista luopua tilapäisesti Fleximin käytöstä ja joustavoittaa näin työaikaa parhaalla mahdollisella tavalla. Keskustele työsi yksityiskohdista tarkemmin esimiehen kanssa.

Jatkamme tehostettua siivousta yhteisesti käytössä olevissa tiloissamme (mm. aulat, wc-tilat, ravintolat ja kahvilat).

Kampusten ravintoloiden palveluajat ja lounaslistat löytyvät intrasta ja ravintoloiden nettisivuilta (Skinnarila) ja (Mukkula). Keskipäivän ruuhkahuippua toivotaan vältettävän. Muistathan jonottaessasi turvavälit. Työnantaja ei tarjoa maskeja jonotustilanteisiin, mutta kukin voi niitä toki harkintansa mukaan käyttää. On toivottavaa hyödyntää kampusten kaikkia ravintoloita ja niiden take away -tarjontaa, jotta ihmismassat jakautuisivat tasaisemmin.

Henkilökunnan taukohuoneiden seinillä on ohjeet turvallisesta käyttäjämäärästä 50 %: täyttöasteperiaatteella. Noudatathan ohjeita, jotta voimme pitää taukotilat jatkossakin henkilökunnan käytössä.