Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Kestävän yrittäjyyden innovaatiot

Toteuttaja: LUT Lahti

Kesto: 1.12.2014 – 31.5.2018

Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto – Päijät-Hämeen liitto

Kestävän yrittäjyyden innovaatiot -hankkeessa luodaan kehittämistoimin edellytyksiä tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien synnyttämiselle ja parantamiselle Päijät-Hämeen alueella. Taloudellisten seikkojen lisäksi alueen menestys perustuu yhteisöjen kykyyn kestää paineita ja kuormituksia ja toipua niistä. Tätä voidaan tukea verkostoilla ja oppimisella sekä yhdistää kokemustietoa eri aloilta, mikä puolestaan johtaa uusiin näköaloihin ja kehitysalustoihin. Alueilla on käynnissä vähittäisen ja äkillisen muutoksen dynaaminen yhteispeli, ja siihen tarvittavia taitoja eri tasoilla – yrityksissä ja organisaatioissa sekä verkostoissa, yhteisöissä ja kehitysalustoilla – ovat nimenomaan innovointi, ennakointi, soveltaminen, kokeileminen ja oppiminen sekä muuntaminen.

"Kestävän yrittäjyyden innovaatiot" kehittää yritysten keskinäisiä yhteisöjä, niiden yhteistyötä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa ja yritysten keskinäisten yhteisöjen välistä vuorovaikutusta. Tähän kuvioon liittyy myös yliopisto- ja ammattikorkeakouluyhteistyö. Hankkeessa saatavaa ja luotavaa tietoa levitetään eri muodoissa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tämä myös palvelee osaltaan Päijät-Hämeen tunnettuutta.  

Työpaketti 1: Alueelliset kehitys-/kokeilualustat

Työpaketti 2: uudenlaisten arvoverkostojen systemaattinen kehittäminen

Työpaketti 3: Start up -toiminnan ja opiskelijayrittäjyyden tukeminen
Tämä työpaketti toteutetaan yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa.