Näytä alasivut +
Piilota alasivut

Ulkoistuksen vaikutusten arviointi kotihoidossa – USVAKO-tutkimushanke

Toteuttaja: LUT Lahti
Projektin kesto: 1.6.2015–30.11.2017
Projektin rahoittajat: Työsuojelurahasto, Lahden kaupunki ja LUT

Kotihoitopalveluja tuotetaan Lahden kaupungissa kahdeksalla kotihoitoalueella. Vuoden 2014 kesällä Lahden sosiaali- ja terveyslautakunta teki päätöksen Launeen kotihoitoalueen kotihoitopalvelujen kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta. Launeen kotihoitopalvelut siirtyivät 11.5.2015 ostettavaksi kahdelta yksityiseltä palveluntuottajalta. Sopimus on kaksivuotinen päättyen 10.5.2017. Tämän päätyttyä on käytössä vielä kahden vuoden lisäoptio.

Tässä hankkeessa tarkastellaan kotihoidon ulkoistamisen vaikuttavuutta suhteessa sille päätöksentekovaiheessa asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi ulkoistamisen vaikutuksia arvioidaan asiakas-, prosessi-, ulkoistetun alueen kotihoitohenkilöstön ja kaupungin järjestämisvastuulla olevan kotihoidon kokonaisuuden johtamisen sekä hallittavuuden näkökulmista. Tutkimuksessa arvioidaan myös palvelujen järjestämistä kahden eri yksityisen palveluntuottajan avulla.

Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus, joka hyödyntää kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerätään Lahden kaupungin kotihoidosta.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Lea Hennala, lea.hennala(at)lut.fi, p. 040 558 4879